Ge ris eller ros, berätta dina idéer och fråga efter mer info!

Du kan ge respons med nedanstående formulär. Ge dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kontakta dig.

Du kan också ge respons anonymt.

Det går också att skicka respons med e-post till Nylands förbunds registratur, toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Vi sparar responsen högst tre månader. Om responsen gäller landskapsplanen diarieförs den och bevaras permanent.

Upggifter som angetts på responsformuläret används för att svara på responsen. Mer information hittar du i vårt dataskyddsregister.


*) Obligatoriska fält