Södra Finlands strukturfonder, kontaktuppgifter

Rakennerahastolaiset. Kuvaaja Anni Levonen


Tiina Huotari, Programdirektör
Telefon 0400 418 029

Strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb, 6Aika-strategin för hållbar stadsutveckling, åtgärdshelheten Tillväxt från internationella talanger

Hanna Laaksonen, Sakkunnig i strukturfonder
Telefon 040 574 8930

Finansiering av ERUF-projekt, 6Aika-strategin


Irene Gröhn, Sakkunnig i strukturfonder
Telefon 040 182 4828

Finansiering av ERUF-projekt i Nyland, åtgärdshelheten Tillväxt från internationella talanger

Antti Taronen, Sakkunnig i strukturfonder
Telefon 040 507 9998

Finansiering av ERUF-projekt i södra Finland

Leena Dromberg, Inspektör
Telefon 040 620 5573

Granskning av utbetalningar och verifiering av ERUF-projekt

Riitta Güner, Inspektör
Telefon 040 162 7311

Granskning av utbetalningar och verifiering av ERUF-projekt

Henri Hallanoro, Inspektör
Telefon 040 637 6087

Granskning av utbetalningar och verifiering av ERUF-projekt


Pirjo Jokinen, Inspektör
Telefon 040 662 4918

Granskning av utbetalningar och verifiering av ERUF-projekt, vikarie för Nina Räihälä

Nina Räihälä, Inspektör
Telefon 040 662 4918

Granskning av utbetalningar och verifiering av ERUF-projekt, arbetsledig