Södra Finlands strukturfonder, kontaktuppgifter


Dromberg, Leena, Inspektör
Södra Finlands strukturfonder
Utbetalning, granskning och verifiering av ERUF-projekt samt projektstyrning och -guidning
Telefon +358 40 620 5573
Güner, Riitta, Inspektör
Södra Finlands sturkturfonder
Utbetalning, granskning och verifiering av ERUF-projekt samt projektstyrning och -guidning
Telefon +358 40 162 7311
Hallanoro, Henri, Inspektör
Södra Finlands strukturfonder
Utbetalning, granskning och verifiering av ERUF-projekt samt projektstyrning och -guidning
Telefon +358 40 637 6087
Heinonen, Anu, Sakkunnig, strukturfonder
Södra Finlands strukturfonder
ERUF-finansiering, samordning och kommunikation
Telefon +358 40 182 4828
Huotari, Tiina, Programdirektör
Södra Finlands strukturfonder
Leder strukturfondernas förvaltningsenhet, strukturfinansieringsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb, programmet 6Aika
Telefon +358 400 418 029
Laaksonen, Hanna, Sakkunnig, strukturfonder
Södra Finlands strukturfonder
ERUF-finansiering, samordning och kommunikation
Telefon +358 40 574 8930
Räihälä, Nina, Inspektör
Södra Finlands sturkturfonder
Utbetalning, granskning och verifiering av ERUF-projekt samt projektstyrning och -guidning
Telefon +358 40 662 4918
Taronen, Antti, Sakkunnig, strukturfonder
Södra Finlands strukturfonder
ERUF-finansiering, samordning och kommunikation
Telefon +358 40 507 9998