Vård- och landskapsreformen

Markus Sovala. Kuva Laura Saukkonen
Markus Sovala
Förändringsledare, landskapsreformen
Föredragande i politiska styrgruppen och tjänstemannaledningsgruppen
040 664 6091
markus.sovala@uudenmaanliitto.fi
Twitter: @MarkusSovala

Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen
Timo Aronkytö
Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen
Föredragande i politiska styrgruppen och tjänstemannaledningsgruppen
040 631 5011
timo.aronkyto@uudenmaanliitto.fi

Twitter: @aronkyto

> Kontaktuppgifter till projektet Nyland 2019 som sköter reformförberedelserna