Nyhetsrummet i din tjänst

Nyhetsrummet betjänar dig som vill ha aktuell information om Nylands förbund och landskapet.

PuhekuplaI nyhetstjänsten hittar du våra officiella meddelanden och aktuella artiklar. Du får också ta del av andra nyheter om Nyland som lyfts fram i medierna.


Uutiskirje Prenumerera på vårt nyhetsbrev så hålls du uppdaterad om utvecklingen i landskapet.


KuvatDu kan ladda ner förbundets logotyp och landskapets vapen. Det finns också bilder på landskapsfullmäktiges- och styrelsens ordföranden samt förbundets ledning.


Senaste nyheter


21.06.2017 08:52Beredningen av en temporär förvaltning börjar – projektledare söks

Puun-takaa, kuva Anni Levonen
Projektet Nyland 2019 anställer 14 projektledare som ska börja bereda uppgifterna för landskapsreformens temporära förvaltning. Bland de lediga uppgifterna finns ledningsuppgifter inom bland annat förvaltning, kommunikation och social- och hälsovårdssektorn.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

19.06.2017Landskapsstyrelsens beslut 19.6.2017

Maakuntahallitus 2, kuva Milla AaltoLandskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 19 juni. Styrelsen godkände bemötandena till utlåtandena om förslaget till etapplandskapsplan för Östersundomområdet och beslutade om ändringarna som görs i planen. Styrelsen beslutade att inom vård- och landskapsreformsprojektet inleda ett projekt som ska förverkliga det temporära beredningsorganets uppgifter.

> Mötets föredragningslista (på finska)

Läs mera | 0 Kommentarer

 


Nyaste artiklar


31.05.2017Södra Finlands utvecklingskorridorer indelas i fyra profiler

Etelä-Suomen kehityskäytävät - YleiskarttaNylands förbund har genomfört en profilering av södra Finlands utvecklingskorridorer. Med en utvecklingskorridor avses den helhet som bildas av en trafikled och den omgivande markanvändningen och som planeras parallellt. Utvecklingen av huvudvägnätet och regionstrukturen är en viktig del av beredningen av målen för Nylandsplanen som tidsmässigt tar sikte på år 2050.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

31.05.2017Helsingfors–Tammerfors och Helsingfors–Lahtis–Kouvola de främsta transportkorridorerna för södra Finlands godstrafik

Rekat. Kuva Tuula PalasteNylands förbund har utrett vilka som är huvudstadsregionens viktigaste transportkorridorer ur godstrafikens och logistikens perspektiv. De främsta korridorerna visade sträcka sig från Helsingfors till Tammerfors och från Helsingfors via Lahtis till Kouvola.

Läs mera | 0 Kommentarer