rss Aktuella artiklar

16.10.2017Vilken kapacitet till skogsbaserad bioenergi har Nyland?

Koivumetsä, kuvaaja Tuula PalasteFinlands mest tätbebyggda landskap rymmer mycket skog. Nylands förbund har inför arbetet med Nylandsplanen kartlagt vilken kapacitet till bioenergiproduktion det finns i de nyländska skogarna.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


28.06.2017Allt börjar från människan

person-832193_1280

Nylandsprogrammets tema En välmående och kunnig människa strävar efter att skapa en bättre framtid för Nylands invånare – det vill säga oss alla. Byggstenarna är en bildad individ, utvecklad hälsovård och internationella samfund där olikhet är en styrka.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


28.06.2017Nylands framtid byggs med fart

Nylandsprogrammet-2.0-kuvalla

Till bullret från bygget av det nya centrumet Tripla i Böle i Helsingfors finslipar man för närvarande visionen, strategin och målen för Nylands landskap 2018–2021. Nylandsprogrammet 2.0 preciseras under sommaren.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


31.05.2017Helsingfors–Tammerfors och Helsingfors–Lahtis–Kouvola de främsta transportkorridorerna för södra Finlands godstrafik

Rekat. Kuva Tuula PalasteNylands förbund har utrett vilka som är huvudstadsregionens viktigaste transportkorridorer ur godstrafikens och logistikens perspektiv. De främsta korridorerna visade sträcka sig från Helsingfors till Tammerfors och från Helsingfors via Lahtis till Kouvola.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


31.05.2017Södra Finlands utvecklingskorridorer indelas i fyra profiler

Etelä-Suomen kehityskäytävät - YleiskarttaNylands förbund har genomfört en profilering av södra Finlands utvecklingskorridorer. Med en utvecklingskorridor avses den helhet som bildas av en trafikled och den omgivande markanvändningen och som planeras parallellt. Utvecklingen av huvudvägnätet och regionstrukturen är en viktig del av beredningen av målen för Nylandsplanen som tidsmässigt tar sikte på år 2050.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


29.05.2017Stationsomgivningarna utvecklas till affärs-, bostads- och arbetsplatsområden

Juna_ kuvitus Linda Saukko-RautaNylands förbund har tillsammans med sina kompanjoner undersökt hur stationsomgivningarna kan utvecklas med tanke på markanvändningen, trafiksystemet och lokal verksamhet. Målet är att livliga stationsomgivningar kan utvecklas till täta affärs-, bostads- och arbetsplatsområden som stöder sig på kollektivtrafiken.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


12.05.2017Mästare 2017 samlar yrkesproffs i Helsingfors

Taitaja2017, kuva: Skills Finland ry
I maj fylls Helsingfors av dagens och framtidens proffs då yrkesutbildningens huvudevenemang under Finlands jubileumsår, Mästare 2017, ordnas i Helsingfors Mässcentrum den 15–18 maj.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


Äldre