rss Aktuella artiklar

31.05.2017Helsingfors–Tammerfors och Helsingfors–Lahtis–Kouvola de främsta transportkorridorerna för södra Finlands godstrafik

Rekat. Kuva Tuula PalasteNylands förbund har utrett vilka som är huvudstadsregionens viktigaste transportkorridorer ur godstrafikens och logistikens perspektiv. De främsta korridorerna visade sträcka sig från Helsingfors till Tammerfors och från Helsingfors via Lahtis till Kouvola.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


31.05.2017Södra Finlands utvecklingskorridorer indelas i fyra profiler

Etelä-Suomen kehityskäytävät - YleiskarttaNylands förbund har genomfört en profilering av södra Finlands utvecklingskorridorer. Med en utvecklingskorridor avses den helhet som bildas av en trafikled och den omgivande markanvändningen och som planeras parallellt. Utvecklingen av huvudvägnätet och regionstrukturen är en viktig del av beredningen av målen för Nylandsplanen som tidsmässigt tar sikte på år 2050.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


29.05.2017Stationsomgivningarna utvecklas till affärs-, bostads- och arbetsplatsområden

Juna_ kuvitus Linda Saukko-RautaNylands förbund har tillsammans med sina kompanjoner undersökt hur stationsomgivningarna kan utvecklas med tanke på markanvändningen, trafiksystemet och lokal verksamhet. Målet är att livliga stationsomgivningar kan utvecklas till täta affärs-, bostads- och arbetsplatsområden som stöder sig på kollektivtrafiken.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


12.05.2017Mästare 2017 samlar yrkesproffs i Helsingfors

Taitaja2017, kuva: Skills Finland ry
I maj fylls Helsingfors av dagens och framtidens proffs då yrkesutbildningens huvudevenemang under Finlands jubileumsår, Mästare 2017, ordnas i Helsingfors Mässcentrum den 15–18 maj.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


12.04.2017Nylands förbunds utredning visar: Hur ser turismens framtid ut i Nyland?

SightseeingNylands förbund har publicerat en utredning om turismens regionstruktur 2050. I arbetet har man tagit fram en utvecklingsbild för turismens markanvändning och fastställt åtgärder med vilka de framtida målen ska nås.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


15.02.2017Befolknings- och arbetsplatsprojektioner ger grund för landskapsplanen

Nuoret. Kuva Tuula Palaste
Nylands förbund har publicerat en utredning där man redogör för alternativa scenarier för Nylands regionalekonomi. Utifrån dem har man gjort upp befolknings- och arbetsplatsprojektioner på både kommun- och regionnivå som sträcker sig ända till år 2050. De olika projektionerna beskriver hur ekonomins, befolkningens och arbetsplatsernas tillväxt och tillväxthastighet kan förverkligas i regionerna i Nyland.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


15.02.2017Framtidsgranskning ger planarbetet en riktning

Uutelan kanava, kuva Tuula Palaste-EerolaNylands förbund har utarbetat en framtidsgranskning som tidsmässigt tar sikte på år 2050, och som skapar grunden för det kommande Nylandsprogrammet och Nylandsplanen. I arbetet har man granskat framtidens utvecklingstrender och vilka fenomen som inverkar på utvecklingen.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


Äldre