Nylands förbunds dataskyddsbeskrivningar

Nylands förbund behandlar personuppgifter omsorgsfullt och tryggt. I dataskyddsbeskrivningarna redogörs närmare för principerna som gäller behandlingen av uppgifter.

> Dataskyddsbeskrivning för nyhetsbrev

> Dataskyddsbeskrivning för respons