Logo- och bildbank

Bilder

Bilderna på landskapsfullmäktiges och -styrelsens ordförande samt förbundets ordförande finns på vår bildtjänst.

I tjänsten finns också  bilder från Nyland.

Det är fritt fram att använda bilderna för journalistiskt bruk. Bilderna får inte användas för kommersiellt bruk eller i sammanhang som kan vara vilseledande.

Vi ber att de som använder bilderna :
  • nämner Nylands förbund / fotografens namn som källa. Fotografens namn finns i bildtexten i samband med varje bild.
  • skickar uppgifter om var bilderna använts (länk till webbplatsen eller information om tryckt material) till adressen anni.levonen@uudenmaanliitto.fi.Nylands förbunds logo

”Bollar i rörelse” beskriver framåtanda, en metropol som växer och utvecklas samt samarbete mellan aktörerna i regionen. De mindre delarna skapar en stor och välfungerande helhet.

Grafikern Petteri Lehtinen står bakom utformningen av logon som har tagits i bruk år 2013.

Logon finns i två språkversioner: finska/svenska och engelska.

Logon finns både som horisontal och vertikal. Jpg-filen kan du ladda ner och skriva ut och eps-filen lämpar sig väl för trycksaker.

Logons text, färg och utformning får inte ändras. Dimensionerna skall hållas intakta.

I de grafiska anvisningarna finns mer information om Nylands förbunds visuella framtoning.

> Nylands förbunds grafiska anvisningar (på finska)
Nylands landskapsvapen

Nylands landskapsvapen framställer en gyllene båt försedd med roder mellan två silverströmmar i blått fält.  

Vapnet härstammar från 1500-talet. Första bilden på det är från 1599.

Båten är en gammal symbol för kusttrakterna och de två silverströmmarna antas syfta på åarna i landskapet, som en gång i tiden var viktiga farleder till inlandet.

Användning av landskapsvapnet

En förening eller ett samfund som verkar i Nyland får använda landskapsvapnet i tryckta produkter eller motsvarande genom att meddela om detta till Nylands förbund. För kommersiellt bruk krävs tillstånd.  

I tryckta produkter ersätts vapnets gyllene båt med en gul båt och silverströmmarna med vita strömmar

Vapnet ska alltid användas i sin ursprungliga form.