rss Meddelanden

17.11.2017Tunneln mellan Helsingfors och Tallinn rekommenderas löpa ända till flygplatsen

FInEst Link linjaus
Den bästa lösningen för en tunnelförbindelse mellan Helsingfors och Tallinn och var stationerna ska byggas har nu utretts. I Finland skulle stationerna som betjänar persontrafiken byggas under jord i Helsingfors centrum, Böle och på Helsingfors-Vanda flygplats.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


13.11.2017Sibelius grandiösa Nylänningarnas sång i ny skör popmusikversion

Uusmaalaisten laulu, maakuntalaulut-hankeNylänningarnas sång som Jean Sibelius komponerade för mer än hundra år sedan har nu getts ut i en upphottad popmusikversion som är lätt att ta till sig. Sången ges nytt liv via en poesifylld musikvideo som gör en djupdykning i de vackra nyländska landskapen.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


25.10.2017ERUF-finansiering kan sökas – Konkurrenskraft och användning av ny information höstens teman

Rahoitus3
Finansieringsomgången för regionutvecklingsfonden i södra Finland har inletts med en idésökningsfas. På området som omfattar sex landskap finansieras projekt som främjar små och medelstora företags konkurrenskraft samt produktion och användning av ny information och kunskap. Varje landskap har egna regionala prioriteringar som kompletterar ansökningsomgångens huvudtema.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


23.10.2017Landskapsstyrelsens beslut 23.10.2017 – Planen för Östersundom läggs fram

Outi Mäkelä, kuva Milla Aalto

Landskapsstyrelsen godkände att förslaget till landskapsplan för Östersundom läggs fram till påseende samt godkände Nylandsplanens planeringsprinciper. Styrelsen utsåg också landskapets samarbetsgrupp. Efter mötet samlades landskapsstyrelsen för morgonskola där man behandlade beredningen av det nya landskapets strategi.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


25.09.2017Outi Mäkelä: Landskapet i centrum för stadspolitiken – Nylandsprogrammet 2.0 framlagt för kommentarer

Outi Mäkelä. Kuvaaja Anni Levonen

– Nylandsprogrammet 2.0 ger en bra grund för att utveckla olika delar av landskapet och även stadspolitiken, vars betydelse bland andra Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori kraftigt har framhävt, konstaterar Nylands landskapsstyrelses ordförande, riksdagsledamot Outi Mäkelä.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


20.09.2017Anmälningar tas nu emot till Landskapsparlamentet

Parlamenttikuva-logolla-SVNyländska opinionsbildare kan åter i november ta del av vårt stora evenemang. Delta i Nylands Landskapsparlament den 23–24 november och du får den senaste informationen om vad som är på gång inom förberedelserna inför vård- och landskapsreformen.
Anmälningar tas emot fram till den 23 oktober.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


12.09.2017Nylands projektledare valda – Ger reformförberedelserna mer styrka

kompassi kädessä
Projektet Nyland 2019 som genomför vård- och landskapsreformen i Nyland anställer 16 projektledare som ska bereda det nya landskapets verksamhet. Landskapsdirektör Ossi Savolainen fattade beslut om valet av projektledare på måndagen.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


11.09.2017Landskapsstyrelsens beslut 11.9.2017

Hallitus-11.9.2017-2Nylands landskapsstyrelse höll sitt första möte den 11 september. Vid mötet behandlades främst ärenden som berör styrelsens konstituerande. Som ordförande fortsätter Outi Mäkelä (Saml, Nurmijärvi).

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


07.09.2017Landskapsstyrelsen beslutade att etapplan 4 träder i kraft

4-vaihekaava-teemat

Landskapsstyrelsen beslutade vid sitt möte i augusti att etapplandskapsplan 4 ska träda i kraft. Styrelsen kan besluta att en landskapsplan som har godkänts av landskapsfullmäktige träder i kraft innan den har vunnit laga kraft.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


29.08.2017Mari Holopainen ordförande för landskapsfullmäktige, Outi Mäkelä fortsätter leda styrelsen

Leena Luhtanen, Mari Holopainen ja Seija Muurinen

Nylands landskapsfullmäktige höll sitt konstituerande möte tisdagen den 29 augusti och utsåg landskapsstyrelsen. Till ordförande för landskapsfullmäktige valdes Helsingforsbon Mari Holopainen som representerar De gröna. Som ordförande för landskapsstyrelsen fortsätter Samlingspartiets riksdagsledamot Outi Mäkelä från Nurmijärvi. Det är Mäkeläs tredje period i följd som styrelsens ordförande.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


Äldre