rss Meddelanden

27.06.2017Åttio kommunrepresentanter valdes till Nylands landskapsfullmäktige

Kuntien-edustajainkokous-27.6.2017

De nyländska kommunernas representantskap har idag utsett landskapsfullmäktige för den pågående kommunalvalsperioden. Landskapsfullmäktige är det högsta beslutande organet vid Nylands förbund. De 80 medlemmarna är fullmäktigeledamöter i kommunerna.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


26.06.2017Årets nyländska företag efterlyses – ge förslag fram till 15.9

Ajatuskupla Kuva Pixabay
Har du stött på ett lysande företag i Nyland? Fick du exemplarisk service? Vi tar emot förslag på kandidater för utmärkelsen Årets nyländska företag 2017 fram till den 15 september.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


21.06.2017Beredningen av en temporär förvaltning börjar – projektledare söks

Puun-takaa, kuva Anni Levonen
Projektet Nyland 2019 anställer 14 projektledare som ska börja bereda uppgifterna för landskapsreformens temporära förvaltning. Bland de lediga uppgifterna finns ledningsuppgifter inom bland annat förvaltning, kommunikation och social- och hälsovårdssektorn.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


19.06.2017Landskapsstyrelsens beslut 19.6.2017

Maakuntahallitus 2, kuva Milla AaltoLandskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 19 juni. Styrelsen godkände bemötandena till utlåtandena om förslaget till etapplandskapsplan för Östersundomområdet och beslutade om ändringarna som görs i planen. Styrelsen beslutade att inom vård- och landskapsreformsprojektet inleda ett projekt som ska förverkliga det temporära beredningsorganets uppgifter.

> Mötets föredragningslista (på finska)

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


14.06.2017Internationella talanger ska sätta fart på tillväxten – finansieringsomgång pågår

Kokous. Kuva Pixabay

En riksomfattande finansieringsomgång med temat Tillväxt genom internationella talanger har kört i gång och pågår fram till den 25 september. Totalt tre miljoner euro finns att dela ut och av dem har 1,7 miljoner reserverats för ERUF-projekt och 1,3 miljoner för ESF-projekt. Finansierande myndigheter är Nylands förbund och NTM-centralen i Tavastland.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


31.05.2017Nylandsplanens PDB gav god färdkost för planarbetet

Uusimaa-kaavaNylandsplanens program för deltagande och bedömning var offentligt framlagt till påseende i februari-mars. Rikligt med respons erhölls med anknytning till programmet. Speciellt hållbarheten gav upphov till kommentarer.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


24.05.2017Landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4

4. vaihekaava

Nylands landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4 vid sitt sista möte för den här mandatperioden. Fullmäktige beslutade samtidigt att Bastukärrs logistikområde tas med i planen på nytt.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


24.05.2017Landskapsfullmäktige tog på nytt med Bastukärrs logistikområde i landskapsplanen

4-vaihekaava-teemat

Nylands landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4 för Nyland vid sitt sista möte för den här mandatperioden. Bastukärrs logistikområde i Sibbo togs efter en väldigt jämn omröstning på nytt med i landskapsplanen i den form området anvisades i planförslaget som var framlagt till påseende. Rösterna föll 31–29, 6 ledamöter röstade blankt. Landskapsstyrelsen hade tidigare strukit området i samband med att planen godkändes.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


22.05.2017Landskapsstyrelsens beslut 22.5.2017

Esityslista. Kuva Anni LevonenLandskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 22 maj. Styrelsen antecknande för kännedom de utlåtanden som utfärdats om förslaget till etapplandskapsplan för Östersundomområdet samt organiseringen av vård- och landskapsreformens temporära förvaltning.

 > Mötets föredragningslista (på finska)

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


18.05.2017Landskapsfullmäktige håller mandatperiodens sista sammanträde den 24 maj

Kurkiaura

Nylands landskapsfullmäktige sammanträder i Finlandiahuset på onsdagen den 24 maj klockan 10. Det är fullmäktiges sista sammanträde med denna sammansättning. På fullmäktiges föredragningslista finns bland annat godkännandet av etapplandskapsplan 4 för Nyland och förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för 2016.

> Mötets föredragningslista

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


Äldre