rss Meddelanden

21.06.2017Beredningen av en temporär förvaltning börjar – projektledare söks

Puun-takaa, kuva Anni Levonen
Projektet Nyland 2019 anställer 14 projektledare som ska börja bereda uppgifterna för landskapsreformens temporära förvaltning. Bland de lediga uppgifterna finns ledningsuppgifter inom bland annat förvaltning, kommunikation och social- och hälsovårdssektorn.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


19.06.2017Landskapsstyrelsens beslut 19.6.2017

Maakuntahallitus 2, kuva Milla AaltoLandskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 19 juni. Styrelsen godkände bemötandena till utlåtandena om förslaget till etapplandskapsplan för Östersundomområdet och beslutade om ändringarna som görs i planen. Styrelsen beslutade att inom vård- och landskapsreformsprojektet inleda ett projekt som ska förverkliga det temporära beredningsorganets uppgifter.

> Mötets föredragningslista (på finska)

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


14.06.2017Internationella talanger ska sätta fart på tillväxten – finansieringsomgång pågår

Kokous. Kuva Pixabay

En riksomfattande finansieringsomgång med temat Tillväxt genom internationella talanger har kört i gång och pågår fram till den 25 september. Totalt tre miljoner euro finns att dela ut och av dem har 1,7 miljoner reserverats för ERUF-projekt och 1,3 miljoner för ESF-projekt. Finansierande myndigheter är Nylands förbund och NTM-centralen i Tavastland.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


31.05.2017Nylandsplanens PDB gav god färdkost för planarbetet

Uusimaa-kaavaNylandsplanens program för deltagande och bedömning var offentligt framlagt till påseende i februari-mars. Rikligt med respons erhölls med anknytning till programmet. Speciellt hållbarheten gav upphov till kommentarer.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


24.05.2017Landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4

4. vaihekaava

Nylands landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4 vid sitt sista möte för den här mandatperioden. Fullmäktige beslutade samtidigt att Bastukärrs logistikområde tas med i planen på nytt.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


24.05.2017Landskapsfullmäktige tog på nytt med Bastukärrs logistikområde i landskapsplanen

4-vaihekaava-teemat

Nylands landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4 för Nyland vid sitt sista möte för den här mandatperioden. Bastukärrs logistikområde i Sibbo togs efter en väldigt jämn omröstning på nytt med i landskapsplanen i den form området anvisades i planförslaget som var framlagt till påseende. Rösterna föll 31–29, 6 ledamöter röstade blankt. Landskapsstyrelsen hade tidigare strukit området i samband med att planen godkändes.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


22.05.2017Landskapsstyrelsens beslut 22.5.2017

Esityslista. Kuva Anni LevonenLandskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 22 maj. Styrelsen antecknande för kännedom de utlåtanden som utfärdats om förslaget till etapplandskapsplan för Östersundomområdet samt organiseringen av vård- och landskapsreformens temporära förvaltning.

 > Mötets föredragningslista (på finska)

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


18.05.2017Landskapsfullmäktige håller mandatperiodens sista sammanträde den 24 maj

Kurkiaura

Nylands landskapsfullmäktige sammanträder i Finlandiahuset på onsdagen den 24 maj klockan 10. Det är fullmäktiges sista sammanträde med denna sammansättning. På fullmäktiges föredragningslista finns bland annat godkännandet av etapplandskapsplan 4 för Nyland och förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för 2016.

> Mötets föredragningslista

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


13.05.2017Berghäll firade utmärkelsen årets stadsdel – biblioteket fick Berghäll-plakett

Kallio 2017I februari utsåg Nylands landskapsstyrelse Berghäll i Helsingfors till Årets nyländska stadsdel 2017.  Berghällborna firade utmärkelsen lördagen den 13 maj vid invigningen av festivalen Berghäll blommar. Utmärkelsen till ära offentliggjordes en Berghäll-plakett som sattes upp på väggen i Berghälls bibliotek, som är byggt 1912. Plaketten är designad av Niko Riepponen.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


10.05.2017Kom med idéer på hur Nyland kan bli Europas ledande uppstartskluster

Musiikkitalo, Kuva: Helsingin MusiikkitaloFöretagare och beslutsfattare välkomnas att delta i idéverkstaden ”Pöhinästä kasvuun” (ung. från livliga diskussioner till tillväxt) för att planera hur vi kan göra Nyland till Europas ledande kluster för uppstartsföretag. Anmälningar tas nu emot till tillställningen som ordnas tisdagen den 23 maj klockan 9.00–12.30 på Musikhuset i Helsingfors.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


Äldre