rss Meddelanden

24.01.2019

Ansökningsomgång för ERUF-projekt som förverkligar 6Aika-strategin pågår – Ansökningstiden är lång och omfattar tre omgångar

6Aika
Ansökningsomgången för ERUF-projekt som förverkligar 6Aika-strategin för hållbar stadsutveckling har inletts och pågår ända till den 18 oktober. Det som är nytt är den långa ansökningstiden med tre ansökningsomgångar. De inom den angivna ansökningstiden erhållna ansökningarna utvärderas då ifrågavarande omgång avslutats.
6Aika-strategin gäller de sex största städerna i Finland. Genom ERUF-ansökningsomgången som förvaltas av Nylands förbund finansieras projekt som främjar koldioxidsnåla stadsregioner och energieffektivitet. Viktiga utvecklings- och försöksområden är en byggd miljö och kolsvalger, färdsätt, logistik och turism samt cirkulär ekonomi och upplevelseindustri.

– Vi letar till exempel efter kommunernas, högskolornas eller forskningsinstitutens utvecklingsprojekt som skapar lösningar för förnybar energi och energieffektivitet som kan utnyttjas vid företagsverksamhet, berättar sakkunnig i strukturfondsärenden Hanna Laaksonen från Nylands förbund.

ERUF- och ESF-projekt bildar helheter


NTM-centralen i Tavastland inleder i år två ansökningsomgångar för ESF-finansiering som gäller 6Aika-strategin. Den första ansökningsomgången inleddes samtidigt som ansökningsomgången för ERUF-finansiering. Målet är att hitta sådana projekthelheter där ERUF- och ESF-projekten stöder varandra. Teman för ESF-ansökningsomgångarna berör kompetensutveckling inom tillväxtbranscher och företagens koldioxidsnåla affärsverksamhet.

Sexlingsstädernas 6Aika-byrå hjälper de sökande att bearbeta idéer och att hitta lämpliga projektpartner. Det lönar sig att projektaktörer utnyttjar byråns tjänster.

De medverkande städerna är Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg.

Läs mer på tjänsten Strukturfonder.fi:

> ERUF-annons

> ESF-annons

Informationsmöte om ERUF- och ESF-ansökningsomgångar hölls 22.1:

> Titta på upptagningen på YouTube

> Bekanta dig med material från informationsmötet


ERUF = Europeiska regionala utvecklingsfonden
ESF = Europeiska socialfonden

Ytterligare upplysningar:

Sakkunnig i strukturfondsärenden Hanna Laaksonen, tfn 040 574 8930

> 6Aika-strategins webbplats
Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar