rss Meddelanden

16.01.2019

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären över etapplandskapsplan 4

4.kaavaHelsingfors förvaltningsdomstol förkastade alla besvär över etapplandskapsplan 4 för Nyland samt kraven på förbud mot verkställigheten av planen.

Beslutet innebär att etapplandskapsplan 4 förblir gällande i den form som landskapsfullmäktige godkände på våren 2017. Landskapsplanen tjänar till ledning bland annat när kommunala generalplaner och detaljplaner utarbetas. 

Vad handlade besvären om?

Sammanlagt elva besvär över etapplandskapsplan 4 har anförts hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Besvären som huvudsakligen anfördes av föreningar gällde bland annat Bastukärrs logistikområde i Sibbo, bevarandet av Malms flygplats och anvisandet av en ersättande flygplats samt det nya potentiella vindkraftsområdet utanför Borgå.

Privatpersoner anförde bland annat besvär över beteckningar på en enskild fastighet i Sibbo. 

Etapplandskapsplan 4 omfattar alla 26 kommuner i Nyland och målet för planen är att stöda hållbar konkurrenskraft och välfärd i Nyland. Teman för planen som utarbetades under åren 2013–2016 är näringar och innovationsverksamhet, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer.

Ø  > Bekanta dig närmare med Helsingfors förvaltningsdomstols beslut (på finska)

 

Ytterligare upplysningar:

Direktör för regionplaneringen Merja Vikman-Kanerva, tfn 040 638 6669

> Webbsida för etapplandskapsplan 4


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar