rss Meddelanden

22.01.2019

Hur kommer våra färdsätt att förändras i framtiden? Anmäl dig till framsynsseminariet

Ennakointiseminaarin kuvitus, jossa tekstinä Tulevaisuus liikuttaa.
Seminariet är på finska. Seminariets program finns endast på finska.


Hur kommer människor och affärslivet att färdas i framtiden och vilka konsekvenser har de för vår miljö? Dessa frågor dryftas på ett riksomfattande framsynsseminarium i Tusby 21–22.3.2019. Anmälan till det populära seminariet pågår för närvarande – boka din plats! Seminariet är på finska.

Seminariet samlar årligen professionella inom olika branscher för att studera framtiden. I år står färdsätt i fokus. Avsikten med programmet är att öppna nya perspektiv till exempel för det planerings- och utvecklingsarbete som sker i kommuner, läroanstalter, ämbetsverk, ministerier och forskningsinstitut.


Seminariet ordnas av Nylands förbund i samarbete med Arbets- och näringsministeriet och Finlands Kommunförbund. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna men om deltagarna övernattar på plats står de själva för kostnaderna för övernattning.

Programmet beaktar tre olika perspektiv – människa, miljö och affärsliv

Framtidens färdsätt behandlas ur tre olika perspektiv – ur människans, miljöns och affärslivets perspektiv. Programmet omfattar topptalare och workshoppar som fördjupar teman.

Teman för anföranden är stora riktlinjer för färdsätt från nutid till framtid, klimatförändringens och utsläppsminskningens konsekvenser för människornas färdsätt inom kort framtid samt framtidsutsikter för logistik och intelligent trafik.

På seminariets andra dag funderar vi på förändringar i färdsätt också med tanke på kompetens, dvs. vilka kunskaper, färdigheter och vilken utbildning vi behöver för framtidens färdsätt.

Bekanta dig med programmet, anmäl dig och rikta blicken mot framtiden på seminariet! Seminariet är på finska. Seminariets program och webbsida finns på finska.

 

Ytterligare upplysningar:

Framsynsseminariet ordnas 21–22.3.2019 i Gustavelund, Tusby.


Programmet, anmälan och inkvarteringsuppgifterna finns på seminariets webbsida (på finska).


Frågor om praktiska arrangemang:
Projektassistent Paula Latvanen, tfn 044 333 0668


Frågor om programmet:

Specialsakkunnig Rosa Tuomi, tfn 050 563 0375


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar