rss Meddelanden

21.01.2019

Körsbärsträd, kultur och en ful ankunge – Årets nyländska stadsdel Kasberget förtjusar med sin flerdimensionella karaktär

Vuoden 2019 uusmaalainen kaupunginosa Roihuvuori palkittiin 19.1.2019. Kuvaaja Iiro Kaukiainen.Nylands förbund belönade på lördagen Kasberget som ligger i östra Helsingfors med utmärkelsen Årets nyländska stadsdel 2019. Kasberget med ca 7 900 invånare har en stark lokal identitet som grundar sig på aktiva invånare och mångsidig verksamhet. 

Ett diplom och en penningbelöning på 2 000 euro för kommande utvecklingsåtgärder delades ut på en fest som ordnades för talkoarbetare i Kasberget 19.1.2019. Priset delades ut av Tarja Haili och Lauri Kuukasjärvi vid Nylands förbund.

Förort som slog ut i blom

I ett lärdomsprov som publicerades år 2008 konstaterar en socialarbetare att Kasberget är grått och apatiskt. Verksamheten vid områdets invånarförening, Roihuvuori-Seura, hade avtagit och man funderade till och med att lägga ner verksamheten eller att fusionera föreningen med det närliggande Hertonäs-sällskapet. Sedan hände det någonting.

Under tio års tid har Roihuvuori-Seura målmedvetet utvecklat området och sin verksamhet. Arbetet har gett resultat, och så småningom har människornas uppfattning om Kasberget blivit positivare.

I dag kan området beskrivas som en aktiv stadsdel med samhörighet. Områdets invånarförening är en av de största föreningarna i Helsingfors.

Hanami-juhla Roihuvuoressa. Kuvaaja Eija Latvanen.
Hanami-festen äger rum i maj när körsbärsträden blommar.

Föreningens nuvarande ordförande Mari Hämäläinen hade inga bekanta i området när hon flyttade till Kasberget för sju år sedan. På ett café där serveras soppa stiftade mor till ett litet barn snabbt bekantskap med andra föräldrar, och senare valdes hon nästan av en slump till styrelsen.

- Jag är fascinerad speciellt av områdets byliknande karaktär. Här är det naturligt att hälsa på varandra och vi strävar efter att vår verksamhet tar hänsyn till alla oberoende av ålder eller ställning.

Kasberget är ingen traditionell förort med egnahemshus utan ett tätbebyggt höghusområde som ligger i närheten av huvudgatan och köpcentret. Bostäderna är små men husen har stora gårdsplaner. Där finns hav och skog, även om området ligger alldeles i närheten av stadskärnan och industriområdet.

- I området bor många idérika människor, vilket syns i att området har ett livligt kulturutbud. Det är lätt att genomföra saker och människor ges ansvar och möjligheter att agera, tackar Hämäläinen som också har ordnat evenemang.

Något för envar

Att förutsäga när körsbärsträden blommar är en av de årliga uppgifterna för verksamhetsledaren för Roihuvuori-Seura.

- Träden blommar endast i ca en vecka och vid samma tidpunkt ska man ordna Hanami-festen som äger rum i maj, berättar föreningens verksamhetsledare Otto-Ville Mikkelä

Hanami-festen har även främjat Kasbergets internationella synlighet. Festen har blivit det största nordiska evenemanget som firar den japanska kulturen och ett av de mest visuella publika evenemangen i Helsingfors. I fjol deltog ca 25 000 personer i festen.

Sedan i fjol har Roihuvuori-Seura haft en av staden understödd verksamhetsledare på deltid som koordinerar verksamheten och hjälper till vid olika projekt. Före det grundade sig verksamheten på talkoarbete.

- Föreningen har fortfarande exceptionellt många talkoarbetare. Till festen för talkoarbetare inbjuds årligen ca 300 personer som under föregående år har gjort frivilligarbete inom föreningen, säger Mikkelä.

Detta är lätt att tro när han börjar räkna upp vad man sysslar med i Kasberget: Det finns bland annat en jazzklubb, ett café där serveras soppa, ett graffitiplank, vetenskaps- och konstkvällar, talkoarbeten samt ett gemensamt potatisland. Vart annat år ordnas en byafest för ca 4 000 personer.

Via föreningen kan man också hyra verktyg, en lådcykel eller till exempel en rodd- och segelbåt som heter Ruma ankanpoikanen (fula ankungen). Målet med projektet för körsbärsträd är att plantera 150 träd runtom i Kasberget så att invånarna kan plocka och äta körsbär.

Roihuvuorelaisten yhteisvene. Kuvaaja Otto-Ville Mikkelä.
Kasbergsbornas gemensamma båt heter Ruma ankanpoikanen.

Tankar, idéer och information byts ansikte mot ansikte, på caféer och vid sandlåda. Föreningens webbplats och Facebook spelar också en stor roll vad gäller växelverkan.

- I mars kommer vi att ordna en bokmässa, tipsar Mikkelä.

Drömmen om ett riktigt byahus

På tio år har Kasberget börjat blomstra. Hur ser Kasberget ut om tio år? 

- Området kommer åtminstone att förändras mycket under de kommande åren när de nya flervåningshusen blir färdiga och flera hundra nya invånare flyttar till området. Jag önskar att barnfamiljer trivs här också i fortsättningen och att det finns tillräckligt stora områden för närskogar och friluftsområden, dryftar Hämäläinen. 

Dessutom väntar hon med iver på att körsbärsparken blir färdig och att Hanami-festen som ordnas i parken växer och utvecklas.

- Dessutom anser jag det vara viktigt att Kasberget också i framtiden kan erbjuda något för varje invånare. Detta främjas redan nu av ett samarbete som sker över åldersgränserna, allt från barn till äldre, säger Hämäläinen. 

Mikkelä drömmer om mångsidigare tjänster och önskar att Roihika eller Roihis – som lokalbefolkningen kallar det – är en aktiv stadsdel med samhörighet också om tio år. Det är just detta som skiljer området från andra stadsdelar.

- Jag hoppas att vi i något skede får ett riktigt byahus, tillägger Hämäläinen och hänvisar till den nuvarande barackbyggnaden.


Ytterligare upplysningar:

Ordförande för Roihuvuori-Seura Mari Hämäläinen, tfn 044 333 4728

Verksamhetsledare för Roihuvuori-Seura Otto-Ville Mikkelä, tfn 045 209 0201

Sakkunnig i kultur Tarja Haili, tfn 040 774 1718

Webbplats för Roihuvuori-Seura: www.roihuvuori.com

 

Årets nyländska stadsdel

  • Nylands förbund belönar årligen orter som slår vakt om en god boendemiljö. Årets nyländska stadsdel och Årets nyländska by väljs turvis.
  • Temat följer Nylandsveckans teman. I år betonades jämställdhet och likabehandling. 
  • Medborgare och organisationer kan lämna förslag på hösten. Det slutliga valet görs av landskapsstyrelsen.
  • Utmärkelsen Årets nyländska by har delats ut sedan år 1988. Årets nyländska stadsdel utsågs första gången år 2013.
  • Läs mera: http://www.uudenmaanliitto.fi/aretsstadsdel
Vuoden kaupunginosa 2019 -logo, taustalla Roihuvuoren kukkivat kirsikkapuut.


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar