Meddelandearkiv

Åtta nyländska Finland 100-projekt får understöd – Stort deltagande i sista ansökningsomgången 27.03.2017

High_five_Suvi-Tuuli Kankaanpää
Jubileumsårets nyländska projekt deltog ivrigt i ansökan om Finland 100-understöd som kanaliserades via Nylands förbund. Den sista ansökningsomgången avslutades i slutet av januari, varefter åtta projekt beviljades understöd på sammanlagt 20 000 euro.

Läs mera


Försök inom hälso- och välfärdssektorn beviljas AIKO-finansiering 14.03.2017

Digitalisaatio
Nylands förbund söker innovativa och försöksartade projekt som kan underlätta strukturomvandlingen i Nyland. Temat för vårens ansökningsomgång är digital hälsa och finansiering kan sökas fram till den 20 april.

Läs mera


Nyland behöver en tillräckligt lång övergångsperiod gällande valfriheten 13.03.2017

Sairaalassa. Kuva AL
Den planerade övergångsperioden som ska tillämpas då valfriheten inom social- och hälsovården utvidgas är för kort för ett så folkrikt landskap som Nyland, konstaterar Nylands förbund. I ett landskap med 1,6 miljoner invånare tar det mera tid att genomföra förändringen än i övriga delar av landet. Förbundet gav i dag sitt utlåtande om utkastet till lagen som gäller valfriheten.

Läs mera


Landskapsstyrelsens beslut 13.3.2017 13.03.2017

Outi Mäkelä, kuva Milla Aalto
Landskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 13 och gav ett utlåtande om utkastet till lagen som gäller valfriheten inom social- och hälsovården. Styrelsen godkände bemötandena som berör etapplandskapsplan 4 och beslutade att förslaget till landskapsplan för Östersundomområdet skickas på remiss. Därtill godkände styrelsen att arbetet med landskapsprogrammet för åren 2018–2021 inleds.

Läs mera


Allt fler turister kommer från Kina – antalet turister ökar fortfarande 10.03.2017

matkamuistot kuva: Pixabay
De kinesiska turisterna har ökar kraftigt i antal i Nyland. Under de senaste fem åren har de kinesiska turisternas övernattningar ökat med hela 155 procent. År 2016 ökade övernattningarna med en femtedel jämfört med året innan.

Läs mera


Kandidater sökes till Nylandspriset – Årets tema är ”starka tillsammans” 01.03.2017

Yhdessä. Kuva Tuula Palaste
Nylands förbund ber nylänningarna komma med förslag på kandidater till Nylandspriset år 2017. Årets tema är ”starka tillsammans”. Priset ges till en person eller grupp som med sin innovativa verksamhet eller praxis har främjat samhörigheten och den sociala gemenskapen. Förslag tas emot fram till slutet av mars.

Läs mera


Lodning gav ny information om berggrunden på Helsingfors–Tallinn-tunnelns alternativa rutter 21.02.2017

Geomari-kuva-GTK
Geologiska forskningscentralen (GTK) har på uppdrag av Nylands förbund genomfört mätningar av havsdjupet på de olika alternativa områdena i Finska viken där en järnvägstunnel planeras. Resultatet är lovande, även om det krävs ytterligare mätningar invid estniska kusten.

Läs mera


Nyland 2050: välmående människor, ansvarsfull affärsverksamhet och en mångsidig miljö 14.02.2017

karuselli
Hur ska ett välmående Nyland se ut i framtiden för att landskapet ska ha framgång i en värld som ständigt förändras? Den färska framtidsbilden för landskapet tar sikte på år 2050 och betonar människornas välmående, ansvarsfull affärsverksamhet och en mångsidig miljö.

Läs mera


Nylandsplanen 2050 tar fart – Kommentera programmet för deltagande och bedömning senast 13.3 13.02.2017

Kaupunki Kuvitus Linda Saukko-Rauta
Nylandsplanens program för deltagande och bedömning har publicerats och alla nylänningar kan ta del av programmet. Programmet kan kommentereras fram till den 13 mars. Samtidigt kungörs att planarbetet har inletts.

Läs mera


Konsulter valda för att utreda genomförbarheten av en Helsingfors–Tallinn-tunnel 13.02.2017

FinEst Link ikoni+logo
Finlands och Estlands samarbetsprojekt FinEst Link utreder hur trafikförbindelserna mellan Helsingfors och Tallinn kan utvecklas och vilka möjligheter det finns att bygga en järnvägstunnel under vatten. Det är nu klart vem som ska genomföra konsultutredningarna inom projektet som beviljades EU-finansiering i juni. Man väntas få resultaten av utredningarna under det här året.

Läs mera


Äldre