rss Meddelanden

16.10.2018

Nylandsplanen presenteras regionalt i oktober

Puhekuplia3Vi presenterar utkastet till Nylandsplanen i slutet av oktober i Helsingfors, Lojo och Borgå. Välkommen för att bekanta dig med den nya landskapsplanen.

– Under presentationerna berättar vi hurudant Nyland vi strävar efter med den nya planen och vilka lösningar har utarbetats för exempelvis trafiken, handeln och grönområdena. Samtidigt belyser vi landskapsplanens roll i förhållande till de kommunala planerna, berättar Suvi Silvennoinen från Nylands förbund.

De regionala informationsmötena som är öppna för alla hålls kl. 17.30–19.00:

  • Helsingfors tis 23.10 (Laituri, Narikens torg 2) 
  • Lojo ons 24.10 (Stadshuset, Karstuvägen 4) 
  • Borgå tors 25.10 (Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28)

Planen presenteras av våra egna sakkunniga. Det finns också tid för diskussion och frågor.

Nylandsplanen drar upp riktlinjerna för landskapets utveckling långt in i framtiden. Planutkastet är till påseende och kan kommenteras 8.10–9.11.2018.

 

---

Vad är Nylandsplanen?

  • En övergripande landskapsplan som behandlar alla centrala former av markanvändning.

  • Hela Nyland har omfattats av planeringen, och planen har siktet inställt på 2010.

  • Etapplanerna utarbetas för tre regioner; Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. Nylands strukturöversikt som ser till helheten på landskapsnivå styr de regionala planerna.

  • Nylands förbund inledde arbetet med planen 2016 och det pågår i ungefär fyra år.

  • Följ med planarbetet: www.nylandsplanen.fi

  • På Twitter: #Nylandsplanen


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar