rss Meddelanden

09.10.2018

Så placeras tillväxten och stora trafikprojekt på den nyländska kartan – utkastet till Nylandsplanen på remiss

Nylandsplanen 2050Enligt prognoserna finns det redan 2,2 miljoner invånare och 1 miljon arbetsplatser i Nyland år 2050. Tillväxten är snabb, och Nylandsplanen strävar efter att styra den så hållbart som möjligt. Planutkastet finns framlagt till påseende och kan kommenteras fram till 9.11.2018.

Den röda tråden för Nylandsplanen som omfattar alla kommuner i landskapet är att styra den framtida tillväxten på ett hållbart sätt.

– Det här innebär att de till sin placering goda bostadsområdena ska göras ännu tätare. Speciellt på dessa områden lönar det sig dessutom att stöda färdsätt som gång, cykling och kollektivtrafik samt satsa på närservice, säger Merja Vikman-Kanerva, direktör för regionplaneringen vid Nylands förbund.

Nyland siktar ambitiöst på att vara ett kolneutralt landskap före utgången av år 2035. För sin del strävar planen efter att svara på klimatförändringen.

– Med en välfungerande planläggning stöds utsläppssnåla färdsätt och förnybara energilösningar. Omfattande och enhetliga grönområden hjälper till då det gäller att anpassa sig till klimatförändringen.

I planen tas också ställning till vilken genomförandeordningen är för regionens större trafikprojekt.  Trafiken har granskats på många olika nivåer och de här nivåernas inbördes anhängighet har kartlagts. På plankartan syns Nylands framtida trafiknät.

– Redan nu finns det förutsättningar och behov att utveckla stambanan, bygga Esbo stadsbana och elektrifiera Hangö-Hyvinge-banan. Å andra sidan är projekt ofta anhängiga av varandra och förutsätter dessutom en märkbart ökad markanvändning, säger Vikman-Kanerva. 

Exempelvis kräver Flygbanans direkta förbindelser till Helsingfors-Vanda flygplats och ESA-banan mellan Esbo och Salo (med en mycket snabbare spårförbindelse mellan Helsingfors och Åbo) först Centrumslingan eller motsvarande tilläggskapacitet mellan Böle och Helsingfors centrum. Den stora frågan i fortsättningen är var man kan finna finansiering för dessa projekt.

– Ett nytt fenomen är att privata projekt utmanar offentliga projekt. Det finns till exempel nu ett privat projekt som konkurrerar med den officiella sträckningen för Tallinntunneln. Planen presenterar olika alternativ för tunneln, som man nu önskar sig respons om.

Ge din kommentar om planen och ta del av evenemangen som ordnas i oktober

Utkastet till Nylandsplanen hålls framlagt till påseende på Nylands förbunds webbplats och byrå fram till 9.11.2018. Var och en som intresserar sig för planläggningen på landskapsnivå kan ge sin kommentar om utkastet. Utlåtanden ber vi av kommuner, myndigheter och övriga intressentgrupper. Planförslaget bereds på våren 2019 utifrån responsen.

Planen har nu för första gången utarbetats enligt regionerna och den presenteras under regionala möten i oktober: Helsingfors 23.10, Lojo 24.10 och Borgå 25.10. Välkommen för att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer!

> Ta en titt på webbplatsen för planutkastet

Ytterligare upplysningar:

Direktör för regionplaneringen Merja Vikman-Kanerva, tfn 040 638 6669

 

---

Vad är Nylandsplanen?

  • En övergripande landskapsplan som behandlar alla centrala markanvändningsformer.
  • Planeringsområdet omfattar hela Nyland, tar tidsmässigt sikte på år 2050.
  • Etapplanerna utarbetas för tre regioner; Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. De regionala planerna styrs av Nylands strukturöversikt som ser till helheten på landskapsnivå.
  • Nylands förbund påbörjade planarbetet år 2016 och det pågår ungefär fyra år.
  • Följ med planarbetet: www.nylandsplanen.fi

Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar