rss Meddelanden

22.01.2019Hur kommer våra färdsätt att förändras i framtiden? Anmäl dig till prognostiseringsseminariet

Ennakointiseminaarin kuvitus, jossa tekstinä Tulevaisuus liikuttaa.
Seminariet är på finska. Seminariets program finns endast på finska.


Hur kommer människor och affärslivet att färdas i framtiden och vilka konsekvenser har de för vår miljö? Dessa frågor dryftas på ett riksomfattande prognostiseringsseminarium i Tusby 21–22.3.2019. Anmälan till det populära seminariet pågår för närvarande – boka din plats! Seminariet är på finska.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


22.01.2019Landskapsstyrelses beslut 21.1: Riktlinjerna för planen kommer att behandlas vid följande möte

Kokouslista-kuvitus.

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 21 januari. Styrelsen antecknade responsen om Nylandsplanen för kännedom och beslutade att behandlingen fortsätter vid följande möte. Utlåtandet om utkastet till Helsingforsregionens plan för markanvändning, boende och trafik MBT2019 godkändes med tillägg.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


21.01.2019Körsbärsträd, kultur och en ful ankunge – Årets nyländska stadsdel Kasberget förtjusar med sin flerdimensionella karaktär

Vuoden 2019 uusmaalainen kaupunginosa Roihuvuori palkittiin 19.1.2019. Kuvaaja Iiro Kaukiainen.Nylands förbund belönade på lördagen Kasberget som ligger i östra Helsingfors med utmärkelsen Årets nyländska stadsdel 2019. Kasberget med ca 7 900 invånare har en stark lokal identitet som grundar sig på aktiva invånare och mångsidig verksamhet. 

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


16.01.2019Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären över etapplandskapsplan 4

4.kaavaHelsingfors förvaltningsdomstol förkastade alla besvär över etapplandskapsplan 4 för Nyland samt kraven på förbud mot verkställigheten av planen.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


09.01.2019Landskapen kräver investeringar i stambanan – Flygbanan och Centrumslingan är Nylands spetsprojekt

Juna lumisessa maisemassa.  Kuva mostphotos.com.

Landskapen invid stambanan kräver att kapaciteten och hastigheten på stambanan höjs. Det behövs investeringar som utvidgar sysselsättningsmöjligheter, stöder att människor och varor smidigare kan färdas samt främjar Finlands klimatmål, konstateras i ställningstagandet Suomi raiteille.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


21.12.2018Nordeuropeiska spetsområden sparrar varandra mot en kolneutral framtid

Big five -työpajapäivän paneelikeskustelu
”All Female Panel” på regionernas gemensamma workshop om kolneutralitet som hölls 28.11.2018. På bilden från vänster: Nina Tellegen, Amsterdam Economic Board, Nete Pilemand, Capital Region of Denmark, Ulrika Palm, City of Hamburg, Mira Jarkko, Helsingfors stad. Fotograf: Ari Lainevuo.

Nylands förbund har inlett ett samarbete med syfte på kolneutralitet tillsammans med andra nordeuropeiska områden. Förbundet jämförde kolneutralitetsstrategier för fem områden och kallade sedan områdena till ett gemensamt bord.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


20.12.2018Det enorma klimatprojektet beviljar stöd för klimatarbetet i Nyland

Kasvi lamppu-maljakossa.Europeiska kommissionen har beviljat Finland ett bidrag på 9,1 miljoner euro för att stävja klimatförändringen. Genom projektet ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” (CANEMURE) som har godkänts till Life-programmet främjar man praktiska åtgärder för att stävja klimatförändringen under de sex följande åren. Nylands förbund ansvarar för ett av de över tjugo delprojekten inom projektet, färdplanen för ett kolneutralt Nyland 2035.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


17.12.2018Nylands mål för regeringsprogrammet betonar innovations-, närings- och stadspolitik, trafik- och klimatfrågor samt unga

Pelinappuloita pöydällä. Kuva pexels.com.

Landskapsstyrelsen godkände den 17 december Nylands förbunds och Nyland2019-projektets mål för regeringsförhandlingar som sker på våren 2019. Genom målen för regeringsprogrammet främjar man innovations-, närings- och stadspolitik, trafik- och klimatfrågor samt ungas välmående.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


11.12.2018Landskapsfullmäktige testade ett utvärderingsverktyg för minskning av utsläpp

Valtuusto 11.12.2018. Pj Mari Holopainen.
I slutet av sitt möte den 11 december fick Nylands landskapsfullmäktige testa ett utvärderingsverktyg för minskning av utsläpp. Med utvärderingsverktyget kan man testa hur olika åtgärder inverkar på utsläpp i Nylands kommuner. Målet för hela Nyland är att uppnå kolneutralitet senast år 2035.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


05.12.2018Landskapsfullmäktige samlas 11.12 – Välkommen att följa mötet på nätet!

Valtuusto 2017

Nylands landskapsfullmäktige sammanträder tisdagen den 11 december klockan 9.30. Mötet sänds direkt på nätet.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


Äldre