rss Meddelanden

16.01.2019Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären över etapplandskapsplan 4

4.kaavaHelsingfors förvaltningsdomstol förkastade alla besvär över etapplandskapsplan 4 för Nyland samt kraven på förbud mot verkställigheten av planen.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


09.01.2019Landskapen kräver investeringar i stambanan – Flygbanan och Centrumslingan är Nylands spetsprojekt

Juna lumisessa maisemassa.  Kuva mostphotos.com.

Landskapen invid stambanan kräver att kapaciteten och hastigheten på stambanan höjs. Det behövs investeringar som utvidgar sysselsättningsmöjligheter, stöder att människor och varor smidigare kan färdas samt främjar Finlands klimatmål, konstateras i ställningstagandet Suomi raiteille.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


21.12.2018Nordeuropeiska spetsområden sparrar varandra mot en kolneutral framtid

Big five -työpajapäivän paneelikeskustelu
”All Female Panel” på regionernas gemensamma workshop om kolneutralitet som hölls 28.11.2018. På bilden från vänster: Nina Tellegen, Amsterdam Economic Board, Nete Pilemand, Capital Region of Denmark, Ulrika Palm, City of Hamburg, Mira Jarkko, Helsingfors stad. Fotograf: Ari Lainevuo.

Nylands förbund har inlett ett samarbete med syfte på kolneutralitet tillsammans med andra nordeuropeiska områden. Förbundet jämförde kolneutralitetsstrategier för fem områden och kallade sedan områdena till ett gemensamt bord.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


20.12.2018Det enorma klimatprojektet beviljar stöd för klimatarbetet i Nyland

Kasvi lamppu-maljakossa.Europeiska kommissionen har beviljat Finland ett bidrag på 9,1 miljoner euro för att stävja klimatförändringen. Genom projektet ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” (CANEMURE) som har godkänts till Life-programmet främjar man praktiska åtgärder för att stävja klimatförändringen under de sex följande åren. Nylands förbund ansvarar för ett av de över tjugo delprojekten inom projektet, färdplanen för ett kolneutralt Nyland 2035.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


17.12.2018Nylands mål för regeringsprogrammet betonar innovations-, närings- och stadspolitik, trafik- och klimatfrågor samt unga

Pelinappuloita pöydällä. Kuva pexels.com.

Landskapsstyrelsen godkände den 17 december Nylands förbunds och Nyland2019-projektets mål för regeringsförhandlingar som sker på våren 2019. Genom målen för regeringsprogrammet främjar man innovations-, närings- och stadspolitik, trafik- och klimatfrågor samt ungas välmående.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


11.12.2018Landskapsfullmäktige testade ett utvärderingsverktyg för minskning av utsläpp

Valtuusto 11.12.2018. Pj Mari Holopainen.
I slutet av sitt möte den 11 december fick Nylands landskapsfullmäktige testa ett utvärderingsverktyg för minskning av utsläpp. Med utvärderingsverktyget kan man testa hur olika åtgärder inverkar på utsläpp i Nylands kommuner. Målet för hela Nyland är att uppnå kolneutralitet senast år 2035.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


05.12.2018Landskapsfullmäktige samlas 11.12 – Välkommen att följa mötet på nätet!

Valtuusto 2017

Nylands landskapsfullmäktige sammanträder tisdagen den 11 december klockan 9.30. Mötet sänds direkt på nätet.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


22.11.2018Årets nyländska företag premierades i tre kategorier

Vuoden uusmaalaiset yritykset 2018.Årets nyländska företag 2018 har offentliggjorts. Segrare i produktionsföretagens kategori är hälsoteknologins tillväxtföretag Planmeca Oy. Årets företag inom handels- och servicebranschen är IHA-Lines Oy Helsinki Cruises som kör med lunch- och middagskryssningar. Den bästa i Startup-kategorin är Sulapac Oy som svarar på avfallsproblematiken med sina mikroplastfria produkter.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


21.11.2018Välkommen och följ Landskapsparlamentet direkt på nätet 22.11 – eller titta på upptagningen

Parlamentin videointi svenska.

Drygt 300 nyländska aktörer har reserverat sin plats i Nylands landskapsparlament 22–23 november. Ifall du inte rymdes med, kan du följa med den direkta webbsändningen från Paasitorni.

> Följ programmet direkt på nätet torsdagen 22.11. klockan 9.30–16.00

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


19.11.2018Landskapsstyrelsens beslut 19.11: Kasberget är Årets nyländska stadsdel

Hallitus 19.11.2018.
Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 19 november. Kasberget i Helsingfors valdes till Årets nyländska stadsdel 2019. 

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


Äldre