rss Meddelanden

07.04.2017

Samkommunernas organ sätts samman då valresultatet står klart

Vaalien valmistelutoimikunta 6.3.2017. Kuva Anni Levonen
Vid veckoslutets kommunalval avgörs mer än bara sammansättningen i kommunernas fullmäktige. Valresultatet bestämmer också hur mandaten fördelas i samkommuner, nämnder och andra beslutsorgan. Under ledning av Nylands förbund utses de förtroendevalda till 29 nyländska organ. I beredningen ingår förutom landskapsfullmäktige och -styrelsen till exempel även mandatfördelningen i HNS, HRT och HRM

Mandatfördelningen är en komplicerad sammanställning som ska beakta politiska styrkeförhållanden, en regional balans, fördelningen av kön samt språkfrågor. Beräkningarna är färdiga och arbetet kör i gång då valresultatet står klart. Det krävs många förhandlingar för att uppnå politisk enighet.

Valberedningskommittén utses av landskapsstyrelsen och har som egentlig uppgift att sköta mandatfördelningen i förbundets egna beslutsorgan. Redan för tjugo år sedan upptäckte man ändå att arbetet ska omfatta alla samkommuner för att det ska resultatera i en helhet som gynnar hela landskapet.

Till valberedningskommittén hör sju verksamhetsledare för Nylands politiska distriktsorganisationer som representerar partier med mandat i landskapsstyrelsen. Ersättarna är representanter för Helsingfors valdistrikt. Kommitténs ordförande är Jenny Nyman som representerar den största gruppen, Samlingspartiet, och sekreterare är sakkunnig Janne Tamminen från Nylands förbund.

Förtroendeorganen inleder sitt arbete på sommaren

Mandatfördelningen i samkommunerna och andra organ i Nyland färdigställs i slutet av april vid ett arbetsmöte som hålls under två dagar i Tallinn. Fördelningen av partiernas och kommunernas mandat ska vara klar i maj.

– Alla organs grundavtal har studerats noga och mandatfördelningen har förberetts sedan början av året. Det finns ändå så många öppna frågor att det krävs ytterligare en hel del arbete, berättar Tamminen. I de mest utmanande fallen sträcker sig samkommunens område ända till grannlandskapet, vilket förutsätter att mandatfördelningen samordnas över landskapsgränserna, förklarar Tamminen.

Kommunernas nya fullmäktige sammanträder första gången i början av juni, varefter samkommunerna håller sina möten.

– Det går sannolikt närmare hösten innan Nylands förbunds representantmöte kan utse ett landskapsfullmäktige, berättar Tamminen.                                                               

Landskapsfullmäktige och -styrelsen utses på hösten och är Nylands förbunds beslutsfattande organ fram till början av 2019, då det nya landskapets verksamhet inleds som en följd av vård- och landskapsreformen.

I samband med landskapsvalet som ordnas samtidigt med presidentvalet i januari 2018 väljs ett landskapsfullmäktige som blir det nya landskapets högsta beslutande organ. Fullmäktige samlas första gången i mars 2018 och utser då en landskapsstyrelse. Organen tar itu med att bereda det nya landskapets förvaltning.


Valberedningskommitténs medlemmar:

Jenny Nyman, ordf. (Nyland, Saml)
Pekka Tuuri, vice ordf. (Nyland, SDP)
Tuomas Green, verksamhetsledare (Nyland, Gröna)
Pekka M. Sinisalo (Nyland, Sannf)
Minna Österholm (Nyland, SFP)
Jorma Pikkarainen (Nyland och Helsingfors, VF)
Ari Maskonen (Nyland, C)
Janne Tamminen, sekreterare, Nylands förbund

Ersättare:

Sini Jokinen (Helsingfors, Saml)
Hanna Isbom (Helsigfors, SDP)
Meeri Väänänen (Helsingfors, Gröna)
Pekka Tiusanen (Helsingfors, Sannf)
Anna Strömberg (Helsingfors, SFP)
Auli Herttuainen (Nyland, VF)
Sinikka Varila (Helsingfors, C)

Ytterligare upplysningar:

Sakkunnig Janne Tamminen, tfn 050 558 6303


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar