rss Meddelanden

13.04.2017

De gröna blir näst största partiet i landskapsfullmäktige – Samlingspartiet fortfarande störst

värikynät
I och med att kommunalvalets resultat står klart avgörs också de kommande politiska styrkeförhållandena i Nylands landskapsfullmäktige. Enligt valresultatet fortsätter Samlingspartiet som fullmäktiges största parti. De gröna blir näststörsta parti i fullmäktige, samtidigt som socialdemokraterna backar och nu är tredje störst.

Utifrån valresultatet fördelas mandaten i Nylands landskapsfullmäktige och -styrelse enligt följande under verksamhetsperioden som inleds:

vaalitulos.sv

Invånarantalet i Nyland har ökat, vilket medför att antalet ledamöter i landskapsfullmäktige stiger till 80 stycken. Fullmäktige hade tidigare 77 mandat. 

Landskapsfullmäktige består av de nyländska kommunernas fullmäktigeledamöter och har den högsta beslutanderätten vid Nylands förbund. De nyländska kommunernas representantmöte utser landskapsfullmäktige. Fullmäktige väljer i sin tur styrelsen som leder det praktiska arbetet vid förbundet.

På grund av landskapsreformen avviker fullmäktiges mandatperiod från den normala perioden på fyra år. Det fullmäktige som nu utses fortsätter sitt arbete fram till början av 2019, varefter det nya landskapet inleder sin verksamhet.

Vid landskapsvalet i januari 2018 väljs ett landskapsfullmäktige som blir det nya landskapets högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder första gången i mars 2018 och utser en landskapsstyrelse. Dessa organ börjar bereda det nya landskapets förvaltning.

Valresultatet i form av interaktiva grafer

Det går också att bekanta sig med kommunalvalsresultatet med hjälp av Nylands förbunds grafik. Med olika diagram kan man till exempel jämföra förändringarna i de politiska styrkeförhållandena.

> Bekanta dig med kommunalvalets resultat i Nyland (på finska)


Ytterligare upplysningar:


Sakkunnig Janne Tamminen, tfn 050 558 6303

Bild: Tuula Palaste


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar