rss Meddelanden

19.04.2017

Arbetet med Nylandsprogrammet 2.0 har påbörjats – respons tas emot

Verso, kuva Pixabay
Beredningen av ett landskapsprogram som tjänar det nuvarande och det nya landskapet har inletts. Programmet färdigställs inom år 2017.
Nylandsprogrammet 2.0 är ett landskapsprogram för åren 2018–2021. Programmet omfattar en långsiktig vision och strategiska prioriteringar för år 2050 och mål för den kommande programperioden.

Materialet som redogör för beredningen av samt utgångspunkterna och målen för programmet och dess miljöbeskrivning finns till påseende på Nylands förbunds webbplats på adressen www.uudenmaanliitto.fi/nylandsprogrammet och på förbundets byrå.  

Landskapsprogrammet utgår från lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och det ska innefatta utvecklingsmål som baserar sig på landskapets möjligheter, behov och särdrag samt de viktigaste utvecklingsåtgärderna.

Nylandsprogrammet 2.0 utarbetas tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och i samarbete med intressegrupper såsom kommunerna och för regionutvecklingen viktiga samfund, organisationer, utbildningsorganisationer och andra motsvarande aktörer.

Respons tas emot under hela beredningsprocessen, antingen per e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller per post till Nylands förbund. Adressen är Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Ytterligare upplysningar:

Näringschef Lauri Kuukasjärvi, tfn 044 090 9722

Bild: Pixabay


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar