rss Meddelanden

21.04.2017

Landskapsstyrelsens föredragningslista 24.4.2017

Kokouskuva_matala

Nylands landskapsstyrelse sammanträder måndagen den 24 april. Styrelsen beslutar bland annat om godkännandet av förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland och utser årets mottagare av Nylandspriset. Styrelsen ger också ett utlåtande om regeringens utkast till lagförslag som gäller regionutveckling och tillväxttjänster, beslutar om inledandet av förhandlingar för att utse det nya landskapets temporära förvaltning samt fattar finansieringsbeslut för ERUF-projekt.

> Bekanta dig med mötets föredragningslista (på finska)

 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande, riksdagsledamot Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877

Sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi,
tfn 040 737 8050

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar