rss Meddelanden

18.05.2017

Landskapsfullmäktige håller mandatperiodens sista sammanträde den 24 maj

Kurkiaura

Nylands landskapsfullmäktige sammanträder i Finlandiahuset på onsdagen den 24 maj klockan 10. Det är fullmäktiges sista sammanträde med denna sammansättning. På fullmäktiges föredragningslista finns bland annat godkännandet av etapplandskapsplan 4 för Nyland och förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för 2016.

> Mötets föredragningslista

Sammanträdet äger rum i Finlandiahusets B-sal, ingång från kongressflygeln, tredje våningen. 

Kommunernas representantskap utser ett nytt landskapsfullmäktige den 27 juni.


Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi,
tfn 040 737 8050

> Information om Nylands landskapsfullmäktige

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar