rss Meddelanden

22.05.2017

Landskapsstyrelsens beslut 22.5.2017

Esityslista. Kuva Anni LevonenLandskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 22 maj. Styrelsen antecknande för kännedom de utlåtanden som utfärdats om förslaget till etapplandskapsplan för Östersundomområdet samt organiseringen av vård- och landskapsreformens temporära förvaltning.

 > Mötets föredragningslista (på finska)

Mötesbeslut:

Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet; utlåtanden om planförslaget för kännedom

Förslaget till landskapsplan för Östersundomområdet var på remiss i mars–april. Sammanlagt 44 utlåtanden gavs om planen. I utlåtandena ansåg man det viktigt att ange en östlig tillväxtzon för huvudstadsregionen och att byggandet av ny tätortsstruktur är kopplat till förverkligandet av spårtrafiken.

Helsingfors, Vanda och Sibbo samt Östersundomkommittén ansåg att det Direkta alternativet för en metrolinje var bättre än det Norra alternativet, utgående från samhällsstrukturella och tekniskekonomiska utredningar. Endast en del av utlåtandena tog ställning till de alternativa metrolinjerna.

Bemötandena som bereds till utlåtandena behandlas vid styrelsens följande möte.

> Länk till förslaget (pdf, på finska)


Förhandlingar om landskapets temporära beredningsorgan; lägesöversikt för kännedom

I statens tilläggsbudget har 22 miljoner euro reserverats för beredningen i landskapen under hösten. Man kräver att Nylands andel ska motsvara landskapets invånarantal.

> Länk till förslaget (på finska)

> Diapresentation av lägesöversikten: Organiseringen av en temporär förvaltning och dess politiska styrning (på finska)

> Diapresentation av lägesöversikten: Regeringens riktlinjer som berör valfrihet och utgångspunkterna för beredningen av valfriheten i Nyland (på finska)

Finansieringsbeslut som gäller landskapsutvecklingspengar:
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Uudenmaan innovaatioekosysteemien uudet toimintatavat

Positivt beslut

> Länk till förslaget (på finska)


Byte av ersättare i landskapsfullmäktige: Jari Rantanen istället för Timo Fält

> Länk till förslaget (på finska)

Byte av vice ordförande för valberedningskommittén: Tuomas Green vice ordförande i Pekka Tuuris ställe

> Länk till förslaget (på finska)

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (på finska)

Direktörsbeslut

> Länk till förslaget (på finska)

Inkommande mötesdatum 2017

> Länk till förslaget (på finska)

 
 

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi,
tfn 040 737 8050

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar