rss Meddelanden

24.05.2017

Landskapsfullmäktige tog på nytt med Bastukärrs logistikområde i landskapsplanen

4-vaihekaava-teemat

Nylands landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4 för Nyland vid sitt sista möte för den här mandatperioden. Bastukärrs logistikområde i Sibbo togs efter en väldigt jämn omröstning på nytt med i landskapsplanen i den form området anvisades i planförslaget som var framlagt till påseende. Rösterna föll 31–29, 6 ledamöter röstade blankt. Landskapsstyrelsen hade tidigare strukit området i samband med att planen godkändes.

Etapplan 4 kompletterar och reviderar de gällande landskapsplanerna. Planens teman är näringar och innovationsverksamhet, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer. Planlösningarna säkerställer Nylands konkurrenskraft och näringslivets förutsättningar långt in i framtiden.

Enligt den nya markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen besluta att planen träder i kraft även om besvär anförs. I enlighet med lagen fastställs landskapsplanerna inte längre av Miljöministeriet.

Vid fullmäktiges möte föreslogs att planen lämnas tillbaka för ny beredning så att enskilda naturvärden bättre kan tas i beaktande. Förslaget röstades ner med siffrorna 51–15.

Ordförande Heinäluoma: Det behövs diskussion om metropolområdets särbehov

Valtuuston kokous 24.5.2017Landskapsfullmäktiges ordförande Eero Heinäluoma tackade fullmäktigeledamöterna och påminde om att Nyland också efter landskapsreformen behöver beslutsfattare som engagerar sig i landskapets frågor. Han lyfte fram metropolområdets särskilda behov som diskuterades i början av fullmäktigeperioden.

– Behovet av särskilda arrangemang för Helsingfors metropolområde är fortfarande aktuellt i den pågående vård- och landskapsreformen. I behandlingen av de lagförslag som nu är i riksdagen har man ännu inte kommit fram till någon lösning gällande utvecklingsstöd för Helsingfors metropolområde.

Heinäluoma påminde att Helsingfors metropolområde inte konkurrerar om till exempel företag med övriga delar av landet, utan med stora metropoler i Östersjöområdet, såsom Stockholm, Köpenhamn och Hamburg.

– De verkliga konkurrenterna finns annanstans, inte i hemlandet. För att vi ska stå oss i konkurrensen behöver metropolområdet redskap för såväl planläggning och trafik som boende, sade Heinäluoma.

Nytt fullmäktige utses i juni

Kommunernas representantskap utser det nya landskapsfullmäktige den 27 juni. Enligt kommunalvalsresultatet fortsätter Samlingspartiet som fullmäktiges största parti. De gröna går förbi socialdemokraterna och blir andra största parti.

Fullmäktige har 80 mandat och gruppen konstituerar sig i slutet av augusti då de också utser landskapsstyrelsen. På grund av landskapsreformen blir organens mandatperiod kortare än normalt.

I samband med presidentvalet som hålls i januari 2018 väljs ett nytt landskapsfullmäktige som blir det högsta beslutande organet i det nya landskapet som inleder sin verksamhet i början av 2019. Fullmäktige konstituerar sig och utser en landskapsstyrelse i mars 2018, varefter organen tar itu med att bereda det nya landskapets förvaltning.

> Landskapsfullmäktiges föredragningslista 24.5

Ytterligare upplysningar:

Landskapsdirektör Ossi Savolainen, tfn 040 552 3152

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör
Paula Autioniemi
, tfn 040 737 8050


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar