rss Meddelanden

24.05.2017

Landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4

4. vaihekaava

Nylands landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4 vid sitt sista möte för den här mandatperioden. Fullmäktige beslutade samtidigt att Bastukärrs logistikområde tas med i planen på nytt.

Bastukärrs logistikområde i Sibbo finns med i landskapsplanen i den form området anvisades i planförslaget som var framlagt till påseende. Fullmäktige gjorde inga andra ändringar i planen.

Etapplan 4 kompletterar och reviderar de gällande landskapsplanerna. Planens teman är näringar och innovationsverksamhet, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer. Planlösningarna säkerställer Nylands konkurrenskraft och näringslivets förutsättningar långt in i framtiden.

Landskapsstyrelsen kan i enlighet med den nya markanvändnings- och bygglagen nu bestämma att planen träder i kraft, oberoende av eventuella besvär.  Landskapsplanerna fastställs inte längre av Miljöministeriet.

Planhandlingarna som godkänts av fullmäktige och information om möjligheterna att söka ändring publiceras inom kort på etapplandskapsplanens webbsida.

Läs mer: www.uudenmaanliitto.fi/planfyra


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar