rss Meddelanden

14.06.2017

Internationella talanger ska sätta fart på tillväxten – finansieringsomgång pågår

Kokous. Kuva Pixabay

En riksomfattande finansieringsomgång med temat Tillväxt genom internationella talanger har kört i gång och pågår fram till den 25 september. Totalt tre miljoner euro finns att dela ut och av dem har 1,7 miljoner reserverats för ERUF-projekt och 1,3 miljoner för ESF-projekt. Finansierande myndigheter är Nylands förbund och NTM-centralen i Tavastland.

Nylands förbund har öppnat en ansökningsomgång för ERUF-finansiering som är inriktad på Finlands strukturfondsprogram och dess särskilda mål ”Skapa ny affärsverksamhet” och ”Främjande av små och medelstora företags tillväxt och internationalisering”.

NTM-centralen i Tavastland i har inlett en ansökningsomgång för ESF-finansiering som i sin tur berör programmets särskilda mål ”Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden”.

Kunnande ger tillväxt

Målgruppen för finansieringsomgången är internationella talanger och målet är att deras värdefulla kunskapskapital genom projektverksamhet ska främja tillväxten och internationaliseringen vid finska företag. Den sökande kan till exempel vara en utvecklingsorganisation inom näringslivet, ett forsknings- och utbildningsinstitut, ett offentligt samfund eller en förening.

Med internationella talanger avses en väldigt omfattande målgrupp. De kan vara invandrare eller finländska återinvandrare med hög kompetens på något område och internationell erfarenhet och nätverk. Internationella talanger kan vara internationella studerande, forskare, medflyttade makor/makar, arbetskraftsinvandrare samt humanitärinvandrare och återinvandrare.

Ett stort gäng intresserade av finansieringsomgången var på plats vid informationsmötet som ordnades om ansökningsprocessen i Helsingfors den 14 juni.

> Bekanta dig med ansökningsannonsen

> Bekanta dig med informationsmötets material

> Läs mer på tjänsten strukturfonder.fi

Ministeriets agenda utgör grunden för finansieringen

Tillväxt genom internationella talanger är en agenda som lanserats av Arbets- och näringsministeriet. Syftet med agendan är att styra de internationella talangernas kännedom, internationella nätverk, innovationspotential och övrig kompetens för att ge Finlands näringsliv mervärde. Samtidigt lockar man internationella talanger till landet och utnyttjar deras kompetens och nätverk för att främja investeringar.

> Läs mer om agendan

 

Ytterligare upplysningar:                               

 ERUF-projekt, Nylands förbund:

Anu Heinonen, sakkunnig i strukturfonder, tfn 040 1824 828
Hanna Laaksonen, programdirektö, tfn 040 574 8930

ESF-projekt, NTM-centralen i Tavastland:

Auli Vuorela, finansieringssakkunnig, tfn 029 5021 264

Agendan Tillväxt genom internationella talanger, Arbets- och näringsministeriet:

Laura Lindeman, specialsakkunnig, tfn 029 504 7205, 050 408 9932Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar