rss Meddelanden

27.06.2017

Åttio kommunrepresentanter valdes till Nylands landskapsfullmäktige

Kuntien-edustajainkokous-27.6.2017

De nyländska kommunernas representantskap har idag utsett landskapsfullmäktige för den pågående kommunalvalsperioden. Landskapsfullmäktige är det högsta beslutande organet vid Nylands förbund. De 80 medlemmarna är fullmäktigeledamöter i kommunerna.

I landskapsfullmäktige sitter 26 representanter från Helsingfors, 11 från Esbo, 9 från Vanda och 3 från Borgå. De mindre kommunerna har alla en eller två representanter. Mandaten fördelas så att Nylands medlemskommuner får en ledamot i landskapsfullmäktige per påbörjade 25 000 kommuninvånare.

Ordförande för representantmötet var Jan Vapaavuori (Saml) från Helsingfors. Samtliga 26 nyländska kommuner hade en egen representant, vars röstantal bestämdes utifrån kommunens invånarantal.

De gröna näst största parti, ordföranden från Helsingfors

I enlighet med kommunalvalsresultatet höll Samlingspartiet ställningarna som största parti med 22 mandat i landskapsfullmäktige. De gröna gick förbi Socialdemokraterna och blev näst största parti med 17 mandat. Socialdemokraterna har 14 mandat i fullmäktige. Enligt en överenskommelse mellan partierna ska fullmäktiges ordförande komma från Helsingfors och representera De gröna.

Svenska folkpartiet, Sannfinländarna och Vänsterförbundet har alla 7 mandat i landskapsfullmäktige medan Centern har 4 och Kristdemokraterna 2.

Landskapsstyrelsen och organens ordförande utses i augusti

Fullmäktige håller sitt konstituerande möte i slutet av augusti och utser då en landskapsstyrelse. Landskapsstyrelsen kommer att ha 15 medlemmar under den nya verksamhetsperioden. Enligt Nylands förbunds grundavtal väljs medlemmarna som representerar kommunerna så att varje kommun med ett invånartal över hundratusen personer får en ledamot per hundratusen invånare.

Helsingfors får 6 medlemmar i landskapsstyrelsen och Esbo och Vanda två medlemmar var. De övriga 23 kommunerna får sammanlagt 5 medlemmar.

Om landskapsreformen framskrider som planerat blir organens verksamhetsperiod kortare än normalt. Avsikten är att ett nytt landskapsfullmäktige väljs vid landskapsvalet som planeras ordnas samtidigt med presidentvalet i januari 2018. Landskapsfullmäktige blir högsta beslutande organ i det nya landskapet som inleder sin verksamhet i början av 2019.


> Landskapsfullmäktiges medlemmar och personliga ersättare kommunvis (på finska)


Ytterligare upplysningar:

Valberedningskommitténs sekreterare Janne Tamminen,
Nylands förbund, tfn 050 558 6303


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar