rss Meddelanden

11.08.2017

Över hundra sökte direktörsjobb som bereder vård- och landskapsreformen

yhteistyöSammanlagt 186 ansökningar lämnades in då projektledare efterlystes för att bereda vård- och landskapsreformen i Nyland efterlystes. Uppgifterna lockade totalt 116 sökande, då en del var intresserade av flera uppgifter. Det fanns 14 olika direktörsposter att söka.

Uppgifterna som direktör för delaktighet och integration inom social- och hälsovården lockade flest sökande, men det fanns intresse för alla uppgifter. Det fanns lediga befattningar bland annat som strategi-, ekonomi, personal-, kommunikations-, budget- och förvaltningsdirektör.

Intervjuerna hålls för närvarande. Målet är att personerna som väljs kan påbörja arbetet i september–oktober. Rekryteringarna förverkligas som planerat, även om det nya landskapet enligt den nya tidsplanen inleder sin verksamhet först i början av år 2020.

– På grund av regeringens nya riktlinjer överväger vi om det finns skäl att tillsätta somliga uppgifter först i ett senare skede. Största delen av uppgifterna ska ändå tillsättas nu då beredningen fortskrider i rask takt, berättar förvaltningschef Inka Tikkanen-Pietikäinen.

Projektledarna som anställs till projektet Nyland 2019 får i uppgift att bereda det nya landskapets förvaltning och verksamhet.

Projektet lediganslog också ICT-befattningar på såväl heltid som deltid. Totalt 121 personer lämnade in sina ansökningar.


Ytterligare upplysningar:

Förvaltningschef Inka Tikkanen-Pietikäinen, tfn 040 554 5538


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar