rss Meddelanden

21.08.2017

Landskapsstyrelsens beslut 21.8.2017

Outi Mäkelä

Landskapsstyrelsen höll verksamhetsperiodens sista möte måndagen den 21 augusti. Styrelsen beslutade bland annat att etapplandskapsplan 4 träder i kraft. Ordförande Outi Mäkelä avslutade nöjd mandatperioden och tackade den flitiga styrelsen.

Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvären som anförts hos Helsingfors förvaltningsdomstol över etapplandskapsplan 4 för Nyland som godkändes av landskapsfullmäktige 24.5.2017

Elva besvär har anförts över etapplandskapsplan 4 hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Landskapsfullmäktige godkände planen i maj. Besvären gäller lösningarna för Malms flygplats, Bastukärrs logistikområde i Sibbo, områdesreserveringen för vindkraft på ett havsområde i Borgå och planens grönstruktur och naturvärden.

Landskapsstyrelsen godkände förbundets utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol. Enligt utlåtandet ger besvären inga skäl att göra ändringar i planen.

> Länk till förslaget (på finska)  

Beslut om att etapplandskapsplan 4 för Nyland träder i kraft och upphävande av den gällande planen

Landskapsstyrelsen beslutade att etapplandskapsplan 4 ska träda i kraft. Enligt ändringarna i markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen bestämma att planen träder i kraft även om besvär har anförts över planen. Landskapsplanerna fastställs inte längre hos Miljöministeriet.

> Länk till förslaget (på finska)

Arbetet med landskapsprogrammet 2018–2021 för kännedom

> Länk till förslaget (på finska)

Fastställande av medlemskommunernas röstmängd

> Länk till förslaget (på finska)

Val av en valnämnd i landskapsfullmäktige

> Länk till förslaget (på finska)

Organiseringen av projektet Nyland 2019 ses över

> Länk till förslaget (på finska)

Anskaffning av sakkunnigtjänster för beredningen av vård- och landskapsreformens ICT-ärenden; upphandling

> Länk till förslaget (på finska)

Finansieringsbeslut som gäller regionala försök och innovationer (AIKO): Etelä-Suomen tavaralogistiikan järjestelmän tehostaminen - toimenpiteet ja kehityspolut; positivt beslut

> Länk till förslaget (på finska)

Byte av ersättare i valberedningskommittén: Maaria Parry blir ersättare i stället för Julianna Kentala och Laura Ylitalo blir ersättare i stället för Hanna Isbom

> Länk till förslaget (på finska)

Delårsrapport 2/2017 för kännedom

> Länk till förslaget (på finska)

Övriga ärenden för kännedom

Landskapsstyrelsen som är verksam under den nya kommunalvalsperioden utses vid landskapsfullmäktiges möte den 29 augusti. Den nya styrelsen håller sitt konstituerande möte den 11 september.

> Länk till förslaget (på finska)

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (på finska)

Direktörsbeslut

> Länk till förslaget (på finska)Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör
Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar