rss Meddelanden

24.08.2017

Föreslå årets nyländska by 2018

TalojaLåt oss veta vilken nyländsk by du tycker förtjänar att premieras. Den främsta kandidaten belönas med utmärkelsen Årets nyländska by 2018.

Nyländska invånare och organisationer i regionen kan föreslå kandidater fram till 10.10.2017.

Nylands förbunds utmärkelse ges för verksamhet eller innovationer som märkbart har ökat trivseln och funktionsdugligheten på området.

Utmärkelsen ges alltid för följande kalenderår. På det här sättet kan det belönade området använda sig av utmärkelsen i marknadsföring och i samband med evenemang under hela årets gång. Vinnaren får ett diplom och en penningbelöning på 2 000 euro för kommande utvecklingsprojekt.

Nylands landskapsstyrelse utser pristagaren i november bland de främsta förslagen som sållats fram av en jury med sakkunniga. I valet av årets nyländska by bedöms hur väl man på området har lyckats med ett målinriktat utvecklingsarbete, invånarnas samverkan, bevarandet av levnadsmiljön och sporrandet till lokalt entreprenörskap. 

- I år betonas temat kultur och förändring, som i praktiken kan synas som till exempel en positiv förändring i byns verksamhetskultur eller en fräsch idé som har förverkligats inom byns kulturverksamhet, förklarar sakkunnig Tarja Haili vid Nylands förbund.

Utmärkelsen delas ut turvis vartannat år åt en by och en stadsdel. Nyländska byar har premierats allt sedan 1988. Året nyländska stadsdel utsågs första gången år 2013.

Förslagsblanketten och noggrannare bedömningskriterier finns på adressen: www.uudenmaanliitto.fi/aretsby


Ytterligare upplysningar:

Sakkunnig Tarja Haili, tfn 040 774 1718


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar