rss Meddelanden

29.08.2017

Mari Holopainen ordförande för landskapsfullmäktige, Outi Mäkelä fortsätter leda styrelsen

Leena Luhtanen, Mari Holopainen ja Seija Muurinen

Nylands landskapsfullmäktige höll sitt konstituerande möte tisdagen den 29 augusti och utsåg landskapsstyrelsen. Till ordförande för landskapsfullmäktige valdes Helsingforsbon Mari Holopainen som representerar De gröna. Som ordförande för landskapsstyrelsen fortsätter Samlingspartiets riksdagsledamot Outi Mäkelä från Nurmijärvi. Det är Mäkeläs tredje period i följd som styrelsens ordförande.

Landskapsfullmäktige leds av en kvinnotrio med Leena Luhtanen (SDP, Esbo) som första vice ordförande och Seija Muurinen (Saml, Helsingfors) som andra vice ordförande. Landskapsstyrelsens vice ordförande är Timo Juurikkala (gröna, Vanda) och Markku Markkula (Saml, Esbo):

På bilden fullmäktiges ordförande.
Från vänster: Leena Luhtanen, Mari Holopainen och Seija Muurinen.

De gröna fullmäktiges näst största parti

Enligt kommunalvalets resultat höll Samlingspartiet ställningen som fullmäktiges största parti med 22 mandat. De gröna gick förbi socialdemokraterna och blev näst största parti i fullmäktige. De gröna har 17 mandat och Socialdemokraterna 14 mandat. Svenska folkpartiet, Sannfinländarna och Vänsterförbundet har alla 7 mandat medan Centern har 4 och Kristdemokraterna 2.

Fullmäktiges 80 ledamöter är alla nyländska förtroendevalda. Av dem kommer 26 från Helsingfors, 11 från Esbo, 9 från Vanda och 3 från Borgå. De mindre kommunerna har alla en eller två representanter.

Antalet mandat grundar sig på invånarantalet i de nyländska kommunerna. Landskapsfullmäktige förnyades rejält då endast ungefär en fjärdedel av de nuvarande ledamöterna var medlemmar under föregående period.

> Landskapsfullmäktiges medlemmar

Flera veteraner från tidigare år i styrelsen

Den nya landskapsstyrelsen består av 15 medlemmar, av vilka sex stycken representerar Helsingfors stad. Esbo och Vanda har två medlemmar var. De övriga 23 nyländska kommunerna representeras av sammanlagt fem medlemmar. Största delen av styrelsemedlemmarna har även tidigare haft förtroende uppdrag vid förbundet.

Styrelsens mandat fördelades mellan partierna så att Samlingspartiet har fem platser, Gröna och socialdemokraterna tre platser var medan Sannfinländarna, Svenska folkpartiet, Vänsterförbundet och Centern alla har en plats.

Landskapsstyrelsen håller sitt första möte den 11 september.

> Landskapsstyrelsens medlemmar

Förtroendeorganens period kortare än normalt

Verksamhetsperioden för Nylands förbunds förtroendeorgan pågår så som det nu ser ut fram till slutet av år 2019. Det nya landskapet inleder sin verksamhet i början av år 2020.

Det nya landskapets fullmäktige ska väljas vid landskapsvalet som förrättas i oktober 2018. Fullmäktige konstituerar sig i början av 2019 och utser då en landskapsstyrelse. Dessa organ tar därefter itu med att bereda det nya landskapets verksamhet.
 

Ytterligare upplysningar:

Landskapsfullmäktiges och -styrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050
Valberedningskommitténs sekreterare Janne Tamminen,
tfn 050 558 6303

Bild: Anni Levonen


 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar