rss Meddelanden

07.09.2017

Landskapsstyrelsen beslutade att etapplan 4 träder i kraft

4-vaihekaava-teemat

Landskapsstyrelsen beslutade vid sitt möte i augusti att etapplandskapsplan 4 ska träda i kraft. Styrelsen kan besluta att en landskapsplan som har godkänts av landskapsfullmäktige träder i kraft innan den har vunnit laga kraft.

Planens ikraftträdande har kungjorts i alla kommuner som landskapsplanen omfattar och planen har således trätt i kraft.

Den fjärde etapplanen fokuserar på näringar, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer. Andra aktuella ämnesområden som behandlas är bland annat stambanans nya stationsomgivningar och Malms flygplats. Planen kompletterar och justerar de redan gällande landskapsplanerna för Nyland.

Planlösningarna säkerställer Nylands konkurrenskraft och näringslivets förutsättningar långt in i framtiden samt stöder nylänningarnas välmående och landskapets livskraft.

Planen tar tidsmässigt sikte på år 2040 och planeringsområdet omfattar hela Nyland förutom Östersundomområdet.

> Mer information om etapplan 4


Texten har uppdaterats 1.11.2017


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar