rss Meddelanden

11.09.2017

Landskapsstyrelsens beslut 11.9.2017

Hallitus-11.9.2017-2Nylands landskapsstyrelse höll sitt första möte den 11 september. Vid mötet behandlades främst ärenden som berör styrelsens konstituerande. Som ordförande fortsätter Outi Mäkelä (Saml, Nurmijärvi).

Outi Mäkelä, Hallituksen kokous 11.9.2017
Outi Mäkelä

I landskapsstyrelsen sitter 15 personer, av vilka sex stycken representerar Helsingfors. Esbo och Vanda har båda två medlemmar i styrelsen. De övriga 23 nyländska kommunerna representeras av sammanlagt fem medlemmar. Majoriteten av styrelsens medlemmar har haft förtroendeuppdrag vid förbundet under tidigare mandatperioder.

Mandaten fördelar sig mellan partierna så att Samlingspartiet har fem platser och De Gröna och Socialdemokraterna tre platser var, medan SFP, Sannfinländarna, Vänsterförbundet och Centern alla har en plats var.

Så som det ser ut nu sitter styrelsen till slutet av 2019. Uppgifterna överförs till det nya landskapet från och med 2020. 

Mötesbeslut:

Organiseringen av styrningen av projektet Nyland 2019 ses över
> Länk till förslaget (på finska)

Delegeringen av landskapsstyrelsens befogenheter i enlighet med förvaltningsstadgan och fastställande av maximimängder beträffande vissa befogenheter; resursavtal för projektet Nyland 2019
> Länk till förslaget

Utnämning av styrningskommitté för etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen
> Länk till förslaget

Utnämning av styrningskommitté för etapplandskapsplanen för östra Nyland
> Länk till förslaget

Utnämning av styrningskommitté för etapplandskapsplanen för västra Nyland
> Länk till förslaget

Tillsättande av landskapets samarbetsgrupp (MYR): begäran om utnämning av representanter
> Länk till förslaget

Utnämning av representant till delegationen för Föreningen Nylands friluftsområden rf för verksamhetsperioden 2017–2020
> Länk till förslaget

Framläggande av Nylands förbunds beslut: landskapsfullmäktiges protokoll
> Länk till förslaget

Godkännande av förfaringssätt som gäller landskapsstyrelsens mötespraxis
> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden
> Länk till förslaget

Direktörsbeslut
> Länk till förslaget

Färdigställda publikationer
> Länk till förslaget

Mötestidtabell: godkännande av landskapsstyrelsens mötesdatum
> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar