rss Meddelanden

25.09.2017

Outi Mäkelä: Landskapet i centrum för stadspolitiken – Nylandsprogrammet 2.0 framlagt för kommentarer

Outi Mäkelä. Kuvaaja Anni Levonen

– Nylandsprogrammet 2.0 ger en bra grund för att utveckla olika delar av landskapet och även stadspolitiken, vars betydelse bland andra Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori kraftigt har framhävt, konstaterar Nylands landskapsstyrelses ordförande, riksdagsledamot Outi Mäkelä.

Mäkelä påminner att Nylands olika delar skiljer sig mycket från varandra och att de måste finna sina egna styrkor utifrån vilka de kan vidta olika utvecklingsåtgärder. I huvudstadsregionen där befolkningstillväxten är kraftig krävs andra åtgärder än i östra och västra Nyland.

Nylands landskapsstyrelse förde vid sitt möte 25.9 en livlig diskussion om landskapsprogrammet, Nylandsprogrammet 2.0, som har utarbetats för åren 2018–2021. Det är frågan om en plan som regionutvecklingslagen förutsätter och som styr regionutvecklingsresurserna och utvecklingsorganisationernas verksamhet i landskapet.

Programmet och dess miljöbeskrivning är på remiss och framlagda till påseende fram till den 2 november. Materialet finns på finska på adressen uudenmaanliitto.fi/uusimaaohjelma. Programmet publiceras på svenska under denna vecka.

Fokus på förbindelser till Europa och kolneutralitet

Trafikpolitiska frågor som behandlas i programmet är förbindelserna till Europa: utredningarna kring en tunneförbindelse mellan Helsingfors och Tallinn samt järnvägsförbindelsen Rail Baltica. Om tunnelförbindelsen och Rail Baltica förverkligas kommer de att koppla Finland till den stora marknaden i Mellaneuropa.

Nyland eftersträvar kolneutralitet som det första landskapet i Finland. I Nylandsprogrammet har man lämnat frågan om när målet skulle kunna nås obesvarad. 

– Vi vill tidigarelägga målåret och väntar med stort intresse på vilken respons vi får av nylänningarna. Målåret fastställs utifrån kommentarerna om programmet, säger ordförande Mäkelä.

Helsingfors stad strävar i sitt strategiutkast efter att vara kolneutralt år 2035, och för några veckor sedan ställde Esbo stad upp 2030 som målår.

– Förutom att Nylandsprogrammet 2.0 styr Nylands utveckling under de närmaste åren är det också ett viktigt dokument för beredningen av det nya landskapet och ett första steg mot beredningen av landskapets strategi, konstaterar Mäkelä.

-----

Landskapsstyrelsens samtliga beslut fattades i enlighet med förslagen:

Nylandsprogrammet 2.0 och dess miljöbeskrivning: läggs fram till påseende och skickas på remiss
> Länk till förslaget (på finska)

Nylandsplanen 2050: genomgång av tidtabellen för planberedningen
> Länk till förslaget

Utlåtande till Raseborgs stad om förslaget till delgeneralplan för Horsbäck–Läpp
> Länk till förslaget

Godkännande av samarbetsavtalet för nätverket för Finlands tillväxtkorridor 2017–2018
> Länk till förslaget

Verkställande och övervakning av lagligheten i landskapsfullmäktiges beslut 29.8.2017
> Länk till förslaget

Meddelanden
> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden
> Länk till förslaget

Mötesdatum för kännedom
> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877

Landskapsstyrelsens sekreterare, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Paula Autioniemi
, tfn 040 737 8050

Nylandsprogrammet 2.0 | Näringschef Lauri Kuukasjärvi,
tfn 044 090 9272

Bild: Anni LevonenTillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar