rss Meddelanden

25.10.2017

ERUF-finansiering kan sökas – Konkurrenskraft och användning av ny information höstens teman

Rahoitus3
Finansieringsomgången för regionutvecklingsfonden i södra Finland har inletts med en idésökningsfas. På området som omfattar sex landskap finansieras projekt som främjar små och medelstora företags konkurrenskraft samt produktion och användning av ny information och kunskap. Varje landskap har egna regionala prioriteringar som kompletterar ansökningsomgångens huvudtema.
I ansökningsomgången som nu körde igång söker man särskilt så kallade landskapsöverskridande projekt med partner från flera landskap. Man efterlyser i synnerhet samprojekt som berör förnybar energi och energi och energieffektiva lösningar.

Särskilt tema för internationella projekt

Finansiering kan också sökas för projekt som berör temat Internationalisering av cleantech-branschen på Östersjöområdet, som betonar internationalisering och samarbete. Man önskar att projekten i synnerhet skulle fokusera på att kartlägga nya, utmanande marknadsområden och främja det kommersiella samarbetet tillsammans med andra aktörer i Östersjöområdet.

I internationella projekt kan partnerna till de sökande i södra Finland söka finansiering från myndigheterna i sina egna länder.

Ansökningsomgång i två steg uppmuntrar till att komma med idéer

Ansökningsförfarandet under hösten ansökningsomgång sker som tidigare i två faser i södra Finland. De sökande kan skicka in en preliminär plan över sitt projekt till Nylands förbund fram till slutet av november.

Alla idéer bedöms och får respons. De bästa förslagen går vidare till ansökningsomgångens andra fas som börjar i december. Då lämnas de egentliga elektroniska projektansökningarna in.

> Läs mer i ansökningsannonsen på strukturfonder.fi


                                                                                                                             Ytterligare upplysningar:

Sakkunnig i strukturfondsärenden Antti Taronen, tfn 040 507 9998


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar