rss Meddelanden

17.11.2017

Tunneln mellan Helsingfors och Tallinn rekommenderas löpa ända till flygplatsen

FInEst Link linjaus
Den bästa lösningen för en tunnelförbindelse mellan Helsingfors och Tallinn och var stationerna ska byggas har nu utretts. I Finland skulle stationerna som betjänar persontrafiken byggas under jord i Helsingfors centrum, Böle och på Helsingfors-Vanda flygplats.

Det berättar Kari Ruohonen som är projektledare för FinEst Link som utreder byggandet av järnvägstunneln. I projektets preliminära utredning från 2014 undersöktes ett alternativ som skulle sträcka sig till Böle.

– ­Vi har kartlagt flera olika alternativ för sträckningen så att vi kan rekommendera den mest praktiska, tryggaste och för miljön bästa lösningen. Mycket talar för en förbindelse som sträcker sig till flygplatsen, säger Ruohonen.

Godsterminalerna och depåerna skulle förläggas till flygplatsens flygbullerområde och skulle betjäna godstrafiken i hela Finland. De planerade Ring 4 och Flygbanan skulle innebära goda lands- och järnvägsförbindelser för hela landets trafiksystem. I Nyland skulle det också finnas en förbindelse till Hangö–Hyvinge-banan.

I Tallinn skulle tunneln sträcka sig till Ülemiste, som ligger i närheten av flygplatsen på ungefär tre kilometers avstånd från centrum. På området har nyligen tagits i bruk en ny spårvägslinje till Gamla stan i Tallinn. Från Ülemiste skulle det i fortsättningen gå en förbindelse till Rail Baltica.

Terminalerna och depåerna skulle också i Tallinn byggas på flygplatsens bullerområde och i närheten av logistikterminalerna. För godstrafiken skulle det finnas en förbindelse via Rail Baltica till Muuga som är Estlands största godshamn.

Transversal tunnel scheme (002)Lösningen för tunnelförbindelsen: två järnvägstunnlar och en försörjningstunnel mellan dem.

Världens längsta järnvägstunnel

Om tunneln byggs skulle den vara totalt 103 kilometer lång, alltså världens längsta undervattenstunnel.

– Från stationen under jorden i Helsingfors centrum skulle resan till Ülemiste i Tallinn gå på ungefär en halv timme. Den beräknade hastigheten för passagerartågen är 200 kilometer i timmen, medan tågen som transporterar lastbilar kör 160 kilometer i timmen, berättar Ruohonen.

Spårvidden i tunneln skulle vara 1 435 millimeter enligt europeisk standard. I Finland är spårvidden på järnvägarna 1 524 millimeter.  Anslutningen till bägge ländernas spårsystem skulle ske genom ett tvåspårigt järnvägsavsnitt med båda vidderna mellan Böle och Flygbanan.

Poikkileikkaus - SuomiTvärgående förbindelse: avsnittet som ansluter Flygbanan till Tallinntunneln har två spårvidder.

Antalet passagerare ökar

Under de kommande trettio åren beräknas passagerar- och godstrafiken fördubblas eller rentav tredubblas mellan Helsingfors och Tallinn. I dag färdas årligen ungefär nio miljoner passagerare och ungefär 3,8 miljoner ton fraktgods mellan städerna.

– De som dagligen pendlar till jobbet utgör en stor andel av den ökande passagerartrafiken. För dem skulle tunnelförbindelsen innebära alldeles nya möjligheter vad gäller boende och arbete, nämner Ruohonen.

Utredningsprojektet förutspår ändå att i och med den totala tillväxten ökar också fartygstrafiken även om en tunnelförbindelse byggs.

Utredningarna på slutrakan

Utredningsarbetet FinEst Link som under Nylands förbunds ledning klarlägger hur genomförbart tunnelprojektet är färdigställs i februari 2018. Under det tvååriga projektet utreds möjligheterna att bygga en tunnel ur ett tekniskt, ekonomiskt och konkurrenskraftsperspektiv. Nylands förbunds partner i projektet är Helsingfors och Tallinn städer, trafikministeriet i Estland och Finlands trafikverk samt Harju länsstyrelse.

– Med utredningen söker man svar på frågan om det lönar sig att bygga en järnvägstunnel eller om det är klokast att hålla sig till att utveckla fartygstrafiken mellan städerna. Projektet tar inga beslut om byggandet av en förbindelse eller hur järnvägen ska löpa eller var stationerna ska finnas, men vi erbjuder betydelsefulla forskningsresultat som grund för beslutsfattandet, framhåller Ruohonen.

FinEst Link:

  • Ett utredningsprojekt som förvaltas av Nylands förbund
  • Har en total budget på 1,3 miljoner euro för åren 2016–2018
  • Förverkligas med EU-finansiering som beviljas av Interreg Central Baltic-programmet
  • Nylands förbunds partner i projektet är Helsingfors och Tallinn städer, trafikministeriet i Estland och Finlands trafikverk samt Harju länsstyrelse.

 

Ytterligare upplysningar:

Projektledare Kari Ruohonen, tfn 040 504 5170
Ledande sakkunnig Malla Paajanen, Nylands förbund, tfn 050 366 7391

> FinEst Link -projektets webbplats

> Intervjun med Kari Ruohonen på Nylands förbunds webbplats (på finska)Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar