rss Meddelanden

20.11.2017

Landskapsstyrelsens beslut 20.11.2017

Nuija, kuva Kosti KeistinenNylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 20 november. Styrelsen godkände Nylandsprogrammet 2.0 och dess miljöbeskrivning och antecknade programmets genomförandeplan och finansieringsplan för kännedom. På föredragningslistan fanns också ett ställningstagande till beredningen av kohesionspolitiken 2020+.

Godkännande av Nylandsprogrammet 2.0 och dess miljöbeskrivning

Landskapsstyrelsen beslutade på basis av utlåtandena att överlämna det färdigställda Nylandsprogrammet 2.0 och dess miljöbeskrivning till landskapsfullmäktige för godkännande. Nylandsprogrammet är ett landskapsprogram för åren 2018–2021. Programmet omfattar landskapets vision för år 2050 och strategiska prioriteringar, mål och åtgärder för utvecklingsarbetet i Nyland. Sammanlagt 49 utlåtanden och 18 inofficiella kommentarer lämnades in om programmet.
> Länk till förslaget (på finska)

Genomförandeplan och finansieringsplan för 2018–2019 i anslutning till Nylandsprogrammet 2.0, för kännedom

> Länk till förslaget

Nylands förbunds ställningstagande till beredningen av kohesionspolitiken 2020+

Förbundet konstaterade att finansieringen som beviljas ur strukturfonderna även i fortsättningen ska omfatta hela Finland och att finansieringen ska riktas till sådana åtgärder som medför ett särskilt mervärde på europeisk nivå. I ställningstagandet lyfts speciellt fram städernas betydelse som motorer för den ekonomiska tillväxten och koncentrationer för innovationsverksamheten. Förbundet anser också det viktigt att minska den administrativa arbetsbördan inom strukturfondsprogrammen och förenkla regleringen.
> Länk till förslaget

Lägesrapport om landskapsplanerna som utarbetas vid Nylands förbund, för kännedom

> Länk till förslaget

Vård- och landskapsreformens struktur i Nyland för kännedom till landskapsfullmäktige

> Länk till förslaget

Lägesöversikt över valfriheten i anslutning till vårdreformen för kännedom till landskapsfullmäktige

> Länk till förslaget

Nylandsplanen 2050: regionernas specialfrågor för kännedom

> Länk till förslaget

Hyrning av lokaler för projektet Nyland 2019, åttonde våningen i Berghälls ämbetshus

> Länk till förslaget

Delegering av landskapsstyrelsens befogenheter i enlighet med förvaltningsstadgan

> Länk till förslaget

Anskaffningen av kreditkort för Helsinki EU Offices och Nyland 2019-projektets bruk

> Länk till förslaget

Grundande av projektet Etelä-Suomen tavaralogistiikan järjestelmän tehostaminen - toimenpiteet ja kehityspolut

> Länk till förslaget

Byte av ersättare i valberedningskommittén

> Länk till förslaget

Överföringen av strukturfondsverksamhet, -projekt och -finansiering från NTM-centralerna och landskapsförbunden till landskapet från och med 1.1.2020

> Länk till förslaget

Godkännande av Nylands förbunds budget för 2018 samt godkännande av verksamhets- och ekonomiplanen för 2018–2020

> Länk till förslaget

Färdigställda publikationer

> Länk till förslaget

Godkännande av mötesdagarna 2018

> Länk till förslaget

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och
ekonomidirektör  Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar