rss Meddelanden

01.12.2017

R5-samarbete inleddes mellan fem landskap – Enad front ska bevaka gemensamma intressen

R5-yhteistyö
Fem landskap som alla har ett universitetscentralsjukhus har fördjupat sitt samarbete. Landskapsstyrelsernas ordförande och landskapsdirektörerna kommer att samlas regelbundet för att diskutera hur de gemensamma intressena kan främjas inom vård- och landskapsreformen. R5-samarbetet omfattar Nylands, Egentliga Finlands, Birkalands, Norra Savolax och Norra Österbottens landskap.

– Universitetslandskapen har en stor roll då landskapen får en allt större betydelse. Regionernas sammanlagda invånarantal är också jättestort, nästan 3,3 miljoner. Vi har skämtsamt talat om speciellt ansvarsfulla landskap, utgående från de så kallade ERVA-områdena med specialansvar, berättar ordföranden för Nylands landskapsstyrelse Outi Mäkelä.

På de fem landskapens område finns förutom universitetscentralsjukhusen också en majoritet av vårt lands högskoleutbildning och forsknings- och innovationsverksamhet. R5-forumet begränsar sig inte endast till att behandla social- och hälsovård utan tar även i större utsträckning upp frågor som berör landskapens livskraft. Det är också viktigt att bygga upp samarbetet med kommunerna.

– Vi vill upprätthålla en god dialog mellan regionernas centralstäder, alltså är det inte frågan om ett konkurrensläge i förhållande till K21-forumet. Finland är framgångsrikt endast om de blivande landskapen och deras största städer är livskraftiga, påminner Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen.

R5-landskapen har hållit sitt första möte och har för avsikt att i fortsättningen samlas varje månad. Följande möte hålls i Åbo i Egentliga Finland.

Gruppen som de fem landskapen bildar har fått namnet R5, där R kommer från engelskans region.

 

Ytterligare upplysningar:

Outi Mäkelä, ordförande för Nylands landskapsstyrelse,
tfn 050 5122 877
Ossi Savolainen, landskapsdirektör i Nyland,
tfn 040 589 8415Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar