rss Meddelanden

05.12.2017

Nyland tidigarelade sitt mål om kolneutralitet rejält – Nylandsprogrammet godkändes av fullmäktige

Uusimaa-ohjelma-2.0-kuvallaNyland har ställt som mål att vara kolneutralt senast år 2035. Landskapsfullmäktige godkände målet som en del av Nylandsprogrammet, som är Nylands landskapsprogram för åren 2018–2021. Målet om kolneutralitet tidigarelades med 15 år då landskapsstyrelsen beslutade att programmet överlämnas till landskapsfullmäktige för godkännande. 

Många nyländska kommuner har också tidigarelagt sina egna mål som gäller kolneutralitet. Helsingfors och Vanda samt Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundeå, Hyvinge, Lojo och Borgå strävar efter att vara kolneutrala år 2035. Esbo har som mål att vara kolneutralt redan 2030. För att kunna nå de ambitiösa målen förutsätts enorma åtgärder av nylänningarna.

Nylandsprogrammet 2.0 – Kunniga människor och framgångsrik affärsverksamhet

Nylandsprogrammet 2.0 bygger upp ett klimatsmart och mångsidigt landskap med välmående och kunniga nylänningar och framgångsrik och ansvarsfull affärsverksamhet. Programmets grundläggande värderingar har varit att främja jämställdhet och likabehandling och stöda delaktighet och trygghet.

– Resultatrik och ansvarsfull affärsverksamhet är en förutsättning för att Nyland ska nå framgång. Förutom att vi betonar nya uppstartsföretag stöder vi också de befintliga företagens utveckling och tillväxt, berättar regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinen från Nylands förbund.

Nylandsprogrammets mål är att nylänningarna ska vara välmående och kunniga också i framtiden.

– Samhället förändras i snabb takt och det förutsätter kontinuerligt nya förmågor. Den snabba befolkningstillväxten som följer av människor som flyttar hit från utlandet medför en särskild utmaning i Nyland, säger näringschef Lauri Kuukasjärvi.

Nylandsprogrammet 2.0 styr Nylands utveckling och ser till att resurserna riktas till landskapets olika delar och till olika åtgärder. Nylands förbund har utarbetat programmet i samarbete med näringslivet, kommunerna, högskolor, organisationer och myndigheter. Dessa svarar också för sin del för att programmet förverkligas. Nylandsprogrammet förverkligas med finansiering från olika källor.

En omröstning vid landskapsfullmäktiges behandling

Nylandsprogrammet och dess klimatmål diskuterades ivrigt vid landskapsfullmäktiges möte 5.12. Fullmäktigeledamot Heikki Vestman (saml, Sibbo) gjorde ett understött förslag om att följande mening stryks från programmet på sidan 40:

”Den ökade personbilstrafiken minskar ändå en del av fördelarna som fås genom förbättrad energieffektivitet och därför ska särskilt personbilstrafiken i huvudstadsregionen ersättas med andra färdsätt.”

Resultatet av omröstningen blev 33–33, vilket innebar att ordförandens röst avgjorde och meningen står kvar oförändrad i Nylandsprogrammet.


> Bekanta dig med Nylandsprogrammet

 

Ytterligare upplysningar:

Juha Eskelinen, regionutvecklingsdirektör, tfn 040 5752 993

Lauri Kuukasjärvi, näringschef, tfn 044 0909 272

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar