rss Meddelanden

11.12.2017

Strömfors bruksområde i Lovisa Årets nyländska by 2018

Vuoden kylä Strömfors. Kuvaaja Tarja Haili

Landskapsstyrelsen har valt Strömfors bruksområde i Lovisa till årets nyländska by 2018. Strömfors bruk ligger invid Kymmene älvs västligaste förgrening på ungefär 18 kilometers avstånd från Lovisa centrum.

Utmärkande för samarbetet mellan aktörerna i Strömfors är deras utvecklingsinriktade grepp. Byborna har själva tagit ett sällsynt stort ansvar för att trygga servicen på området. Den unika och charmiga bruksmiljön har blomstrat upp med olika evenemang som ordnas året runt. De aktiva byborna har också lyckats locka med unga krafter i sin verksamhet.

Strömfors historiskt betydelsefulla bruksmiljö skapades av brukspatronerna under den svenska tiden och har bevarats som en så gott som oförändrad, vacker helhet.

Den lokala byföreningens verksamhet omfattar utöver bruksområdet även hela det område som tidigare utgjorde Strömfors kommun. Föreningen arbetar målinriktat och har siktet inställt på framtiden. Som en god samarbetspartner vid sidan av byföreningen fungerar Vireä Strömfors ry som grundats av områdets företagare.

I tävlingen om Nylands förbunds utmärkelse deltog i år totalt 13 byar som hade föreslagits av invånare och föreningar. Av dessa valde en tävlingsjury de tre främsta kandidaterna medan landskapsstyrelsen fattade det slutliga beslutet om vinnaren.

Byarna bedömdes utifrån deras målinriktade utveckling, invånarnas växelverkan, den lokala företagsverksamheten och hur man värnar om livsmiljön. Ett särskilt tema som betonades i år var kultur och förändring.

Nylands förbund utser årligen turvis en by och en stadsdel som belönas med ett penningpris på 2 000 euro att använda för kommande utvecklingsverksamhet. Utmärkelsen firas i början av år 2018 på bruksområdet i Strömfors då byborna också får ta emot en plakett.


Ytterligare upplysningar:

Sakkunnig Tarja Haili, tfn 040 774 1718


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar