rss Meddelanden

18.12.2017

Tallinntunneln skulle koppla samman järnvägstrafiken från Lappland till Mellaneuropa

FinEstLink-Connections-TEN

Om tunnelförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn blir verklighet för den samman Finlands passagerar- och godstrafik med järnvägstrafiken i Europa. Tunneln är del av en större vision om en järnvägsförbindelse som sträcker sig från de arktiska områdena och som för närvarande utreds av myndigheter i både Finland och Norge.

Enligt FinEst Link-projektets utredning om tunnelprojektet föreslås att spårvidden i tunneln som skulle löpa från Helsingfors-Vanda via Böle till flygplatsen i Tallinn skulle följa europeisk standard. Det försäkrar direkta transporter till Mellaneuropa utan överflödig omlastning av gods. Flygresenärerna kan i sin tur behändigt ta sig i väg både från Helsingfors-Vanda och Ülemiste flygplats i Estland. Från Helsingfors-Vanda skulle tågresan gå oavbrutet ända till Warszawa.

Finestlink-Linjaus-composite. Picture Muotoilutoimisto Kairo OyTunnelsträckningen från Helsingfors–Vanda flygplats logistikområde till Ülemiste i Estland.

Snabbare och ökad godstrafik

Tunnelförbindelsen skulle innebära snabbare godstrafik såväl vad gäller transporttiden som lastningen. I utredningen utgår man från att godstågen har en hastighet på 120 kilometer i timmen. Man förutspår att mängden fraktgods kommer att öka betydligt. År 2050 skulle det enligt beräkningarna transporteras 4,2 miljoner ton fraktgods både i tunneln och med fartyg, vilket är sammanlagt 8,4 miljoner ton fraktgods. I dag transporteras ungefär 3,8 miljoner ton fraktgods om året mellan städerna.

Den europeiska spårvidden skulle övergå till den bredare, finska spårvidden på flygbullerområdet norr om Helsingfors-Vanda flygplats där det skulle byggas stora godsterminaler. Från godsterminalerna fortsätter transporterna med lastbilar längs Ring 4 eller med tåg längs Hangö–Hyvinge-banan och vidare till hela Finlands bannät.

Finestlink-Geologinen-poikkileikkaus. Kuva Muotoilutoimisto Kairo Oy
Ett tvärsnitt av tunneln, som också skildrar de planerade konstgjorda öarna vid Sankbådan och de grunda vattnen i Tallinn.

Tvillingstad blir verklighet

Helsingfors och Tallinn bildar redan nu en framgångsrik tvillingstad där människor och varor rör sig enkelt över Finska viken trots ett tidsavstånd på två timmar. Om tunneln byggs skulle tågresan gå på en halvtimme med en hastighet på 200 kilometer i timmen och tvillingstaden skulle utvecklas till ett enhetligt bostads- och pendlingsområde. En snabb förbindelse mellan städerna skulle också öppna upp nya möjligheter för företagsverksamhet, investeringar och turism.

Enligt utredningen skulle totalt 12 miljoner tågresenärer och ungefär 11 miljoner fartygspassagerare färdas mellan städerna år 2050, det vill säga 23 miljoner personer under ett år. I dagens läge är antalet ungefär 9 miljoner.

I utredningen beräknas att fartygstrafikens passagerarantal fortsätter öka även om en del av resenärerna övergår till att använda tunnelförbindelsen. Om tunneln inte byggs beräknas fartygsresenärernas antal stiga till 14 miljoner.

FinEst Link-resultatet snart tillgängligt

Inom FinEst Link-projektet har man utrett vilka fördelar och kostnader som följer av en järnvägstunnel som skulle byggas under vattnet. Det slutliga resultatet av projektet presenteras i februari. Finlands och Estlands statsministrar har förra veckan meddelat att de stöder tunnelprojektet om det av utredningsarbetet framgår att det finns ekonomiska förutsättningar att bygga förbindelsen.

– Tallinntunneln är inte bara ett trafikprojekt utan det handlar om större, samhälleliga konsekvenser. Finland skulle ha en fast förbindelse till Europa och det skulle bildas en enhetlig, konkurrenskraftig storstadsregion på Östersjöområdet, säger projektledare Kari Ruohonen.

Tunnelprojektet skulle tillsammans med andra pågående trafikprojekt, såsom järnvägsprojektet till Ishavet och Rail Baltica, skapa en förbindelse från det arktiska området genom Finland till Baltikum, Polen och Mellaneuropa.

FinEst Link:

  • Är ett utredningsprojekt som koordineras av Nylands förbund.
  • Förverkligas med EU-finansiering som beviljas av Interreg Central Baltic-programmet.
  • Har en total budget på 1,3 miljoner euro för åren 2016–2018.
  • Nylands förbunds partner i projektet är städerna Helsingfors och Tallinn, trafikministeriet i Estland och Finlands trafikverk samt Harju länsstyrelse.

 

Ytterligare upplysningar:

Projektledare Kari Ruohonen, tfn 040 504 5170
Ledande sakkunnig Malla Paajanen, tfn 050 366 7391

> FinEst Link-projektets webbplats

 Bilder: Muotoilutoimisto Kairo Oy
Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar