rss Meddelanden

06.02.2018

Resultatet av utredningen av Helsingfors–Tallinn-tunneln presenteras 7.2 –Följ direkt på nätet

Finest-travel-times-difference. Picture Muotoilutoimisto Kairo Oy
Det tvååriga projektet FinEst Link har utrett vilka tekniska och ekonomiska möjligheter det finns för att bygga en järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Resultatet presenteras vid projektets avslutande seminarium i Tallinn onsdagen den 7 februari. Seminariet är på engelska. Välkommen och följ seminariet direkt på nätet mellan klockan 9.30 och 17.

> Länk till direktsändningen

> Seminarieprogrammet

Seminariet inleds med en cirka 10 minuter lång presentationsvideo över projektresultatet. I den presenteras

  • bedömningar av mängden passagerare och godstrafik samt restiden
  • den valda sträckningen för tunneln jämte stationer och banlösningar
  • tunnelprojektets kostnader
  • projektets ekonomiska och samhälleliga konsekvenser.

Förutom att resultatet presenteras samlar seminariet också nyckelpersonerna kring tunnelbygget till en gemensam diskussion. I seminariet deltar statsmaktens, landskapens och Helsingfors och Tallinns ledning, politiska beslutsfattare från bägge länder, EU-beslutsfattare och internationella trafikexperter samt representanter för företagsvärlden.

Utöver det egna utredningsarbetet utmanade projektet teknologiexperter till att föreslå alternativa lösningar för trafiken mellan städerna. Projektet tog emot sex förslag. Idéerna presenteras som en del av seminariet.


FinEst Link:

  • Ett utredningsprojekt som koordineras av Nylands förbund
  • Den totala budgeten för 2016–2018 är 1,3 miljoner euro
  • Har förverkligats med EU-finansiering som beviljats av Interreg Central Baltic-programmet
  • Nylands förbunds partner i projektet är Helsingfors och Tallinn städer, trafikministeriet i Estland och Finlands trafikverk samt Harju länsstyrelse.

> FinEst Link-projektets webbplats

 

Ytterligare upplysningar:

Projektledare Kari Ruohonen, tfn 040 504 5170
Ledande sakkunnig Malla Paajanen, Nylands förbund, tfn 050 366 7391


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar