rss Meddelanden

29.01.2018

Landskapsstyrelsen bekantade sig med utmaningarna kring det nya landskapets ekonomi – Extra möte 12.2

Markus Sovala, hallitus 29012018Nylands landskapsstyrelse fick vid sitt möte den 29 januari ta del av arbetet med beredningen av det nya landskapets ekonomi och strategi. Behandlingen av föredragningslistans ärenden fortsätter vid ett extra möte den 12 februari.

Nyland 2019-projektets ekonomidirektör Markus Syrjänen presenterade utgångspunkterna för landskapets ekonomiska strategi och strategidirektör Markus Pauni redogjorde för fokusområdena i utkastet till beredningsfasens landskapsstrategi. Förändringsledare Markus Sovala berättade hur det står till med reformprojektet i sin helhet. Styrelsen förde en livlig remissdebatt om reformförberedelserna vid sidan av presentationerna.

Ekonomidirektör Syrjänen förklarade att produktiviteten för det nya landskapets social- och hälsovårdstjänster förväntas öka med 1,5 procent per år. Det är riksdagen som beslutar om finansieringen av servicen och landskapets uppgift blir att anpassa verksamheten efter de resurser som ges.

Utgångspunkterna för landskapsstrategin är en trygg övergång och en modig förnyelse. Strategidirektör Pauni framhävde vikten av det gemensamma beredningsarbetet.

I den nya landskapsförvaltningen tar staten och landskapen i bruk en ny gemensam verksamhetsform, en så kallad regionutvecklingsdiskussion som grundar sig på dialog. Det nya förfaringssättet testas i januari–februari. Utvecklingschef Eero Venäläinen presenterade följande ämnen som ska diskuteras i Nyland 14.2:
  • innovationsverksamhet och ökad sysselsättning
  • boende och trafik som på ett hållbart sätt motsvarar efterfrågan
  • bättre välfärd och social hållbarhet

På förslag av ordförande Outi Mäkelä kommer landskapsstyrelsen att samlas oftare under vårens gång. På det här sättet har styrelsen bättre möjligheter att styra beredningsarbetet som framskrider i rask takt.

> Mötets föredragningslista (på finska)


Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877
Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör
Paula Autioniemi
, tfn 040 737 8050

På bilden förändringsledare Markus Sovala, bild: Seija Elo
Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar