rss Meddelanden

12.02.2018

Landskapsstyrelsens beslut 12.2.2018 – Nylandsplanen på remiss

Nylandsplanen logo kuvalla

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 12 februari. Styrelsen beslutade bland annat om att sända Nylandsplanens beredningsmaterial på remiss till myndigheterna och ta emot allmänhetens kommentarer om planen, samt att inleda en finansieringsomgång för regionala innovationer och försök (AIKO).

Nylandsplanen 2050: beredningsmaterialet sänds på remiss och kommentarer tas emot

Landskapsstyrelsen beslutade att be om myndigheternas utlåtanden och nylänningarnas kommentarer om Nylandsplanens beredningsmaterial. Remissinstanserna får färdiga frågor om materialet som tar fokus på de ärenden som är viktiga för den fortsatta planberedningen. Planförslaget bereds under våren 2018.
> Länk till förslaget (på finska)

Ansökningsomgång för regionala innovationer och försök (AIKO) 2018

Landskapsstyrelsen beslutade inleda en finansieringsomgång för regionala innovationer och försök den 13 februari. Ansökningstiden avslutas den 16 mars. Finansiering beviljas projekt som förverkligar temat Människornas stad i Nylands strategi för smart specialisering. Projekten ska främja öppen stadsutveckling, invånarnas delaktighet, tjänsternas användbarhet, olika former av samutveckling samt individens trivsel och välmående.
> Länk till förslaget

Etapplandskapsplan 2 för Nyland, förslaget till landskapsplan för Östersundomområdet: anmärkningarna för kännedom

Förslaget till landskapsplan för Östersundomområdet var framlagt till påseende fram till den 3 januari. Totalt 13 anmärkningar lämnades in om planen, och till dem utarbetas bemötanden. Anmärkningarna gällde bland annat Bäckbro och Westerkulla områden. Målet är att landskapsstyrelsen kan godkänna planförslaget på våren och överlämna planen till landskapsfullmäktige för godkännande.> Länk till förslaget

Beredningen av en kvalitativ lägesöversikt för Nyland och förberedelser inför regionutvecklingsdiskussioner

> Länk till förslaget

Presentation av utkastet till och remissdebatt om landskapsstrategin i det nya landskapets beredningsfas

> Länk till förslaget

Utgångspunkter för landskapets ekonomiska strategi

> Länk till förslaget

Lägesöversikt över vård- och landskapsreformen 1/2018

> Länk till förslaget

Lägesöversikt över vård- och landskapsreformen 2/2018

> Länk till förslaget

Utredningen av strukturen kring landskapets förvaltning med förtroendevalda

> Länk till förslaget

ICT-arbetsgruppens slutrapport om ICT-planeringen inför landskapsreformen i Nyland

> Länk till förslaget

Finansieringsbeslut som gäller regionala innovationer och försök (AIKO): Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi; positivt beslut

> Länk till förslaget

Grundande av projektet Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi

> Länk till förslaget

Nylands förbunds tillträde i Metropolisorganisationen

Beslutades att behandlingen av ärendet skjuts upp.
> Länk till förslaget

HFD:s beslut om besväret som gäller handlingars offentlighet/Open Knowledge Finland ry

> Länk till förslaget

Verkställande av landskapsfullmäktiges sammanträde 5.12.2017

> Länk till förslaget

Byte av ersättare i landskapsfullmäktige: Kimmo Pirkkala i stället för Kimmo Kakko

> Länk till förslaget

Ärenden för kännedom

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Färdigställda publikationer

> Länk till förslaget

Mötesdatum 2018 för kännedom

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör 
Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050


 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar