rss Meddelanden

13.02.2018

AIKO-finansiering erbjuds digitala projekt som främjar en smidig vardag

Aiko-rahoitus

Nylands förbund har inlett en finansieringsomgång för servicelösningar som underlättar nylänningarnas vardag. Finansiering beviljas användarorienterade försöksprojekt som utgår från ny teknologi och som kan främja en fungerande vardag och medborgarnas jämlikhet och delaktighet. Projekten stöds med 30 000–100 000 euro. Ansökningsomgången pågår fram till den 16 mars.

Projekten som finansieras ska främja temat Människornas stad i Nylands strategi för smart specialisering.

Målet är att åstadkomma användarorienterade servicelösningar som det finns ett verkligt behov av. Lösningarna ska utgå från god och jämlik tillgänglighet.

– Det är tillåtet att vara påhittig här. Vi ser med iver fram emot hurdana digitala lösningar, applikationer och servicemodeller man kan få till stånd av öppna data och servicedesign och med en målsättning om en smidigare urban vardag, säger näringschef Lauri Kuukasjärvi från Nylands förbund.

I försöken kan delta såväl kommuner som andra aktörer inom offentliga eller tredje sektorn eller företag. Det är till fördel om projektet stöder samarbete mellan kommuner, universitet, forskningsinstitut, utbildningsorganisationer, övriga organisationer och företag.

Ansökningsomgången är en del av Arbets- och näringsministeriets treåriga finansieringsprogram för regionala innovationer och försök (AIKO). För Nyland har reserverats ett anslag på totalt 6,15 miljoner euro för åren 2016–2018.

Ansökningsannonsen och mera information om ansökningsomgången finns på adressen www.uudenmaanliitto.fi/aiko-finansiering.


Ytterligare upplysningar:

Näringschef Lauri Kuukasjärvi, tfn 0440 909 272
Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar