rss Meddelanden

27.02.2018

Nylandsplanen bereder för snabb tillväxt – Nu är tiden inne att påverka planmaterialet

Uusimaa-kakku-svNyland kommer att växa i snabb takt också i framtiden. Därför är den viktigaste målsättningen för landskapsplanen som nu utarbetas för Nyland att styra tillväxten på ett sätt som är hållbart. I planen tas också ställning till i vilken ordning regionens större trafikprojekt ska genomföras. Nylandsplanens material är framlagt till påseende och kan kommenteras 27.2–13.4.2018.

Utöver hållbar tillväxt stöder Nylandsplanen också centrumens livskraft och hållbara färdsätt. Arbetsmarknadsområdet utvidgas med hjälp av goda förbindelser, och ramvillkoren för hållbarhet beaktas bland annat genom att grönstrukturen bevaras.

– Hållbarheten löper som en röd tråd genom hela planen: då det gäller att svara på klimatförändringen och vad berör välbefinnande och konkurrenskraft, berättar Merja Vikman-Kanerva, direktör för regionplaneringen vid Nylands förbund.

Nylandsplanen drar upp riktlinjerna för landskapets utveckling långt in i framtiden. Planen omfattar hela Nylands område och behandlar markanvändningens centrala teman. Planen utarbetas mellan 2016 och 2019.

Hållbar tillväxt och smidigt att ta sig fram

Enligt prognoserna växer Nyland med upp till 550 000 invånare och 290 000 arbetsplatser fram till år 2050. I Nylandsplanen styrs tillväxten i första hand till områden som lätt kan nås genom att cykla, promenera eller använda kollektivtrafik, det vill säga till centrum och knutpunkter för kollektivtrafik.

Målet är att centrumen med hjälp av planen ska utvecklas som mångsidiga koncentrationer för boende, arbetsplatser och service. En betydande del av tillväxten sker genom kompletterande byggande, vilket medför en tät bebyggelse som också ger rum för omgivande grönområden. Med nya invånare följer också ett bättre utbud av tjänster.

Smidiga färdsätt syftar i planen på bland annat fungerande kollektivtrafik och goda tvärgående förbindelser och anslutningsplatser. Nylands tillgänglighet ska ytterligare förbättras, såväl på nationell som på internationell nivå.

Nylandsplanen tar också ställning till var tillväxten ska äga rum, därför presenteras också en prioritetsordning för stora trafikprojekt.

– De första åtgärderna är att utveckla stambanan och flygbanan som ansluts till den, sedan förbindelserna mot Lojo och Åbo. På lång sikt förbereder man sig också för förverkligandet av Östbanan och Tallinntunneln. För logistikens del är det viktigt att utveckla förbindelserna i riktning mot Tammerfors och Lahtis, säger Vikman–Kanerva.

Bästa tillfället att påverka planerna är nu

Nylandsplanens beredningsmaterial hålls framlagt till påseende på Nylands förbunds webbplats och byrå 27.2–13.4.2018. Planförslaget bereds på våren 2018 utifrån responsen.

> Bekanta dig med beredningsmaterialet

> Titta på videon av Nylandsplanens viktigaste teman

> Följ och diskutera planarbetet i sociala medier: #Uusimaakaava


Ytterligare upplysningar:

Direktör för regionplaneringen Merja Vikman-Kanerva, tfn 040 638 6669

Planläggningschef Ilona Mansikka, tfn 040 524 9186


Vad är Nylandsplanen?

  • En övergripande landskapsplan som behandlar alla centrala former av markanvändning.
  • Planeringsområdet omfattar hela Nyland, tar tidsmässigt sikte på år 2050.
  • Omfattar en strukturplan och regionernas etapplaner som preciserar strukturplanen. Etapplanerna utarbetas för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland.
  • Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och ersätter alla gälla landskapsplaner då den träder i kraft.
  • Nylands förbund inledde arbetet med planen 2016 och det pågår i ungefär fyra år.
  • Följ med planarbetet: nylandsplanen.fi

Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar