rss Meddelanden

28.02.2018

Ministeriets arbetsgrupp ska utreda fortsatta åtgärder för utredningen av Tallinn-tunneln

Finest-travel-times-difference. Picture Muotoilutoimisto Kairo OyKommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma de fortsatta åtgärderna för ett tunnelprojekt mellan Helsingfors och Tallinn utifrån FinEst Link-projektets slutrapport. Utredningsprojektet FinEst Link leddes av Nylands förbund.

Tunneln är ett viktigt projekt för att förbättra Finlands och Europas förbindelser och av utredningsprojektet framgår att en järnvägstunnel skulle medföra stora fördelar för bägge städerna och staterna.

– Det är fint att ministeriet fortsätter arbetet utifrån FinEst Link-projektets resultat och rekommendationer. Nylands förbund försäkrar för egen del i samband med utarbetandet av landskapsplanen att det finns förutsättningar för att bygga tunneln, säger landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Ministeriets arbetsgrupp utreder behovet av fortsatta undersökningar om tunneln samt frågor som berör bland annat finansieringen och tunnelns ekonomiska konsekvenser och affärsverksamhetsmodeller för transport och logistik.

Arbetsgruppen har representanter från Finlands och Estlands kommunikationsministerier och Helsingfors och Tallinn städer. Avsikten är att arbetet ska vara klart i maj 2018.

FinEst Link-projektet undersökte med hjälp av EU-finansiering vilka möjligheter det finns att förverkliga en järnvägstunnel. Projektet genomfördes under två år och granskade tunnelprojektet med beaktande av tekniska och ekonomiska aspekter och konkurrenskaft. Projektets slutrapport offentliggjordes 7.2.2018.

> Mera information om FinEst Link på Nylands förbund webbsida

 

Ytterligare upplysningar:

Landskapsdirektör Ossi Savolainen, tfn 040 589 8415


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar