rss Meddelanden

14.03.2018

Landskapsfullmäktige: Regeringens förslag ser inte till nylänningarnas intressen

Valtuusto 13.3.2018

Enligt Nylands landskapsfullmäktige gynnar den lagproposition som regeringen har överlämnat till riksdagen gällande inrättandet av landskapen och förnyandet av social- och hälsotjänsterna inte Nylands invånare. I förslaget beaktas inte de särdrag som landets största landskap och huvudstadsregionen har.

– Landskapsfullmäktigeledamöterna har visat en tydlig oro över att invånarna i Nyland inte har hörts, även om vi är nästan 1,7 miljoner. Så som fullmäktige ser det kommer förnyandet av social- och hälsovården att bli en svårhanterad och komplicerad process, säger landskapsfullmäktiges ordförande Mari Holopainen (Gröna, Helsingfors).

Av hela Finlands bruttonationalprodukt produceras ungefär 40 procent i Nyland. Huvudstadsregionen och Nyland är otroligt viktiga för hela Finlands utveckling vad gäller näringsstrukturen, forskningen och antalet utländska investeringar. En tredjedel av målet om att minska på kostnaderna skulle gälla Nyland, det vill säga ungefär en miljard euro.

– Min uppfattning är att målet om besparingar inte kan nås i ett landskap där behoven som berör befolkningen och servicen kommer att öka också i framtiden, påminde första vice ordförande Leena Luhtanen (SDP, Esbo).

Nylands landskapsfullmäktige godkände vid sitt möte i tisdags med klar majoritet ett förslag i vilket man kräver att Nylands och huvudstadsregionens särdrag och förmåga att sköta sina plikter inom kommunerna eller genom samarbete ska tas i beaktande då social- och hälsovården förnyas. Man ska tillsammans med regionens kommuner och andra aktörer finna en lösning som erbjuder en annan slags struktur än den som nu behandlas i riksdagen.

Förslaget väckte livlig diskussion och fullmäktige röstade i frågan. Maria Ohisalo (Gröna, Helsingfors) framförde ett förslag till ställningstagande om reformen som Centerns fullmäktigegrupp gjorde ett motförslag till. Förslaget föll med rösterna 54 emot och 5 för, 9 röstade blankt. Heikki Westman (Saml, Sibbo) föreslog att valdistrikten också skulle nämnas i ställningstagandet. Westmans förslag godkändes med rösterna 49–10. Nio ledamöter röstade blankt. Slutligen röstade fullmäktige om att godkänna ställningstagandet med rösterna 57 för och 12 emot. Fem ledamöter röstade blankt.

Landskapsfullmäktige beslutade att diskussionen om landskaps- och vårdreformen fortsätts vid ett extra möte den 17 april.

> Ställningstagandet som godkändes i landskapsfullmäktige (på finska)


Ytterligare upplysningar:

Mari Holopainen, landskapsfullmäktiges ordförande,
tfn 040 7620 944

Leena Luhtanen, landskapsfullmäktiges första vice ordförande,
tfn 040 553 3639

Seija Muurinen, landskapsfullmäktiges andra vice ordförande,
tfn 050 331 6754Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar