rss Meddelanden

14.03.2018

Markku Markkula ny ordförande för landskapsstyrelsen

Markku Markkula, Kuvaaja Mikko MäntyniemiNylands landskapsfullmäktige har utnämnt Markku Markkula (Saml) från Esbo till landskapsstyrelsens ordförande för den tid som återstår av mandatperioden. Outi Mäkelä beviljades avsked från uppdraget som medlem i landskapsstyrelsen i och med att hon har valts till kommundirektör i Nurmijärvi.
 Till medlem i landskapsstyrelsen i stället för Mäkelä valdes Kirsi Lompolo (Saml) från Nurmijärvi. Lompolo utsågs till andra vice ordförande i styrelsen. Som första vide ordförande fortsätter Timo Juurikkala (Gröna, Helsingfors).

– Det är en turbulent och utmanande tid som landskapets beslutsfattare står inför. Även om vårdreformen är mest aktuell just nu ligger det också nära mitt hjärta att se till att Nyland utvecklas som ett framträdande europeiskt toppland. Vid våra företag och universitet, och förstås även på andra ställen, finns sådan kunskap som behövs överallt i världen. Ett utmärkt redskap i det här arbetet är också Nylandsprogrammet 2.0 som erbjuder olika sätt att bygga upp det nya landskapet, säger den färske ordföranden Markkula.

Markku Markkula säger att han ivrigt tar sig an ordförandeposten och strävar efter att Nyland verkligen ska fungera som vägvisare i Europa. Målet om att landskapet ska vara kolneutralt 2035, som ingår i Nylandsprogrammet, förpliktar och gör det möjligt för Nyland att visa vägen för hela Europa.

– För att nå det här målet behöver vi genuina partnerskap och samhällsaktivitet – man måste frångå sina vanor och samarbeta, säger Markkula.


Kontaktuppgifter:

Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar