rss Meddelanden

26.03.2018

Landskapsstyrelses beslut 26.3.2018

Markku Markkula, hallitus 26.3.2018Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 26 mars. Styrelsen tog ställning till utkastet till strategi för det nya landskapet och drog bland annat upp riktlinjerna för myndighetsverksamheten som berör social- och hälsovården samt för den fortsatta beredningen av social- och hälsovårdens affärsverk.

Behandling av utkastet till landskapsstrategi och remissdebatt om hur den ska färdigställas

Landskapsstyrelsen beslutade understöda att de 20 strategiska mål, som tagits fram utifrån visionen, missionen och de fyra fokusområdena i utkastet till landskapsstrategi, godkänns som principer som styr beredningen av det nya landskapets verksamhet och ekonomi på lång sikt. Enligt visionen som presenteras i strategin ska Nyland vara Europas bästa område att bo och verka på.

> Länk till förslaget

Mål för myndighetsverksamheten i anslutning till anordnaren av vården och stomme till program för egenkontroll

> Länk till förslaget

Områdesmodell för basnivå för social- och hälsovårdens affärsverk

> Länk till förslaget

Lägesrapport om utredningen av strukturen kring landskapets förvaltning med förtroendevalda

> Länk till förslaget

Lägesöversikt över vård- och landskapsreformen 4/2018

> Länk till förslaget

Byte av ersättare i landskapsfullmäktige

> Länk till förslaget

Godkännande av Nylands förbunds bokslut 2017

> Länk till förslaget

Nylands förbunds personalrapport 2017 för kännedom

> Länk till förslaget

Ärenden för kännedom

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Färdigställda publikationer

> Länk till förslaget

Inkommande mötesdatum för kännedom 

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör  Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050

 

På bilden landskapsstyrelsens nye ordförande Markku Markkula och övriga medlemmar i landskapsstyrelsen. Bild: Anni Levonen


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar